غرب افغانستان

قوماندان امنیه هرات

قوماندان جدید پولیس امنیه هرات، به کارش آغاز کرد

قوماندان جدید پولیس امنیه هرات معرفی شد. در مراسم معرفی جنرال ایوب انصاری قوماندان امنیه جدید پولیس این ولایت برخی از مقامهای دولتی روی مبارزه با فساد اداری در پولیس و تامین امنیت هرات تاکید کردند. مقامهای وزارت داخله نیزمیگویند: هنوز در پولیس روابط بر ضوابط به شدت حاکم است و این مسئله باید از

Picture 02

قتل یک جوان اختطاف شده بادغیسی درهرات

اختطافگران درهرات یک جوان ۲۲ ساله را به قتل رساندند. پولیس جسد این جوان را پس از یکماه از منطقه دشت حوض ولسوالی انجیل این ولایت پیدا کرده است. آدم ربایان این جوان را یکماه پیش از دروازه خانه اش در مرکز شهر اختطاف کرده بودند. مسوولان شفاخانه حوزوی هرات میگویند: تحقیقات طب عدلی نشان

قوماندان امنیه هرات

قوماندان جدید پولیس امنیه هرات، به کارش آغاز کرد

قوماندان جدید پولیس امنیه هرات معرفی شد. در مراسم معرفی جنرال ایوب انصاری قوماندان امنیه جدید پولیس این ولایت برخی از مقامهای دولتی روی مبارزه با فساد اداری در پولیس و تامین امنیت هرات تاکید کردند. مقامهای وزارت داخله نیزمیگویند: هنوز در پولیس روابط بر ضوابط به شدت حاکم است و این مسئله باید از

اجتماعی،علمي، فرهنگي

Picture1

فراغت ۲۵۰ انجینیر از برنامه ارتقای ظرفیت در ولایت هرات

برگزاری دوره های آموزشی ظرفیت سازی از سوی نهادهای ملی و بین المللی در کشور سبب رشد منابع بشری و ایجاد کار میشود. مسئولان اداره اقتصاد هرات در مراسم فراغت ۲۵۰ انجینیر فارغ التحصیل از دوره آموزشی توسعه کار در افغانستان، بر بلند بردن توانایی های کارمندان اداره های دولتی تاکید میکنند.

ورزشی

Picture1

تیم شنا و واتر پلوی رسانه ها درهرات تشکیل شد

تیم شنا و واتر پلوی رسانه های هرات، با حضور خبرنگاران و مسوولان فدراسیون شنا و واترپلو این ولایت، رسمآ تشکیل شد. بعد از فوتبال، فوتسال و والیبال، رشته ورزشی شنا و واترپلو چهارمین رشته ایست که خبرنگاران هرات در آن فعالیت می کنند.

اقتصادی

0-02-01-8f9b75f82ffff085bbb09f3c7752046c9599bc16535a9024caa13735a25b57cc_full

آتش سوزی در یک گدام در شهر هرات خسارات انگفت مالی برجای گذاشت

آتش سوزی در یک گدام در ناحیه پنجم شهر هرات ده ها هزار دالر به مردم خساره وارد کرد. دراین گدام مواد خوراکه و روغنیات موتر نگهداری میشد. مالکین این انباری میگویند: علت آتش سوزی دقیقا معلوم نیست، اما بیشتری موادی که درداخل این گدام نگهداری میشد در آتش سوخته است. پولیس اطفائیه هرات نیز

سیاسی

قوماندان امنیه هرات

قوماندان جدید پولیس امنیه هرات، به کارش آغاز کرد

قوماندان جدید پولیس امنیه هرات معرفی شد. در مراسم معرفی جنرال ایوب انصاری قوماندان امنیه جدید پولیس این ولایت برخی از مقامهای دولتی روی مبارزه با فساد اداری در پولیس و تامین امنیت هرات تاکید کردند. مقامهای وزارت داخله نیزمیگویند: هنوز در پولیس روابط بر ضوابط به شدت حاکم است و این مسئله باید از

گزارش ویژه

IMG_7604

انتقاد خبرنگاران از وضع محدودیت شورای ولایتی هرات در راستای مصاحبه با اعضای این شورا

شورای ولایتی هرات با ارسال مکتوبی به رسانه ها خواسته است تا پس از این بدون اطلاع به ریاست شورا توسط یک درخواستی  با اعضای شورا مصاحبه نکنند. در این مکتوب که از جانب ریاست اطلاعات و فرهنگ  هرات به آدرس نهادهای حامی رسانه ها ارسال گردیده آمده است که پس از این هر رسانه

مصاحبه ،تحليل و مقالات

Top