آغاز یک پروژه انکشافی با بیش از 88 میلیون افغانی در پسابند غور

به هزینه‌ای بیش از 88 میلیون افغانی پروژه‌ای ترمیم و جغل‌اندازی سرک ولسوالی پسابند ولایت غور از سوی اداره احیا و انکشاف‌دهات آغاز شد.

محفوظ‌الله  فکور رییس اداره احیا و انکشاف‌دهات در ولایت غور می‌گوید این سرک یازده کیلومتر طول و شش متر عرض دارد که کار جغل‌اندازی و ترمیم آن آغاز شده است.

او گفت هزینه این پروژه 88 میلیون 500 هزار افغانی است که از بودجه وزارت مربوط و ده فیصد سهم مردم پرداخت می‌گردد.

آقای فکور تاکید نمود که این سرک، ولسوالی گتی ولایت دایکندی و پسابند غور را با هم وصل می‌سازد.

وی افزود که با شروع کار این سرک برای بیشتر از چهارهزار نفر زمینه‌ای کار موقف ایجاد گردیده و این سرک سهولت برای رفت و آمد 17 قریه را فراهم می‌سازد.

طی سال‌جاری این نخستین پروژه انکشافی در ولسوالی پسابند غور است.

گزارش: نذیر ایوبی

ویرایش: پدرام قاضی‌زاده

*

*

Top