آموزگاران در غور دو ماه معاش نگرفته اند

شماری از آموزگاران در ولایت غور از پرداخت نشدن معاش‌شان شکایت داشته و می‌گویند که از دو ماه به این‌سو تا اکنون معاش نگرفته اند.

در همین‌حال مقام‌های محلی در ولایت غور می‌گویند این موضوع را با مقام‌های مرکزی به جریان گذاشته اند و به‌زودی بر مشکل آموزگاران توجه صورت خواهد گرفت.

شماری از آموزگاران در ولایت غور می‌گویند از دو ماه به این‎سو آنان معاش نگرفته و زندگی خود را به کُندی پیش می‌برند.

این آموزگاران می‌گویند در سرمای زمستان دولت باید معاش پیش به آنان ارسال کند اما همان معاش خودشان بر سر ماه نیز حواله نمی‌گردد.

در همین‌حال غلام‌محمد پیمان سرپرست مقام ولایت غور می‌گوید موضوع با مقام‌های مرکزی و وزارت مالیه به جریان گذاشته شده است و به‌زودی این مشکل حل خواهد شد.

او گفت یک سلسله مشکلات در تخصیص معاشات آموزگاران رونما گردیده بود و اکنون این مشکل برطرف شده و به‌زودی معاش‌های آموزگاران ارسال خواهد شد.

غور از جمله ولایت‌های نسبتاً ناامن غرب کشور است و در سال‌های پسین حکومت کمتر به این ولایت توجه داشته است.

*

*

Top