آینده کشور در گرو درست آموزش برای کودکان است

روان‌شناسان در کشور به این باور هستند که برنامه‌های آموزشی مفید و روش درست تدریس برای کودکان می‌تواند آینده کشور را روشن کرده و کودکان که آینده‌ساز کشور هستند را افراد مفیدِ برای جامعه بسازد.

از سوی‌هم شماری استادان در کودکستان‌ها از تدریس معیاری برای کودکان سخن می‌زنند و می‌گویند که با روش‌های مختلف کودکان را به آموزش فرا می‌خوانند.

شکیلا ابراهیمی مسوول کودکستان خصوصی نیایش در هرات می‌گوید آنان از روش‌های متعدد به‌خاطر تدریس کودکان و آگاه ساختن آنان استفاده می‌کنند.

خانم ابراهیمی افزود آشنایی با رفتارهای اسلامی، وطن‌دوستی و اجتماعی، فرصت برای دیدن برنامه‌های آموزشی تصویری، شناسایی کودکان با اعضای بدن‌شان با رنگ کردن تصاویر اعضای بدن آموزش داده می‌شود.

در همین‌حال پروانه رحیمی یک‌تن از استادان این کودکستان می‌گوید کودکانِ که وارد این مکان می‌شوند ابتدا آنان را با محیط کودکستان، نشستن روی چوکی صنف، برخورد با هم‌کلاسی‌ها و متوجه ساختن آنان به استادِ که در سر صنف قرار دارد، آشنا می‌سازیم.

بانو رحیمی گفت به تدریج از شناخت الفبا شروع تا خواندن و نوشتن برای آنان آموزش داده می‌شود.

از سوی‌هم شماری از روان‌شناسان به این باور هستند که روش‌های درست تدریس و برنامه‌های مفید آموزشی برای کودکان می‌تواند آنان را در جهت مسیر درست زندگی حرکت دهد.

عبدالقدیر پناه یک‌تن از روان‌شناسان در هرات می‌گوید برنامه‌های تصویری و منظم برای کودکان می‌تواند آنان در قسمت با هوش ساختن کمک کند و ذهن آنان را پرورش دهد.

آقای پناه افزود آموزگار باید آگاه باشد كه دانش‌آموز از شكست، چیزی جز ناكامی به دست نمی‌آورد؛ دانش‌آموزانِ نیز هستند كه هنوز اعتماد به نفس لازم را برای یادگیری به‌دست نیاوردند پس بنابر این آموزگار باید فرایند یاددهی را چنان تنظیم كند كه تمامی دانش‌آموزان بتوانند به سطح قابل قبولی از تجارب یادگیری و موفقیت برسند.

او تاکید نمود که اکنون بعضی از برنامه‌های ساخته شده برای کودکان مفید نیست و خشونت را ترویج می‌دهد، در این قسمت خانواده‌ها مکلف هستند تا کودکان‌شان را از این روش‌ها دور نگهدارند.

در حالی این سخنان بیان می‌گردد که در سال‌های پسین کمتر به کودکان توجه صورت گرفته است و حالا به گفته‌ای روان‌شناسان بیشتر کارهای خلافِ که از سوی جوانان و نوجوانان سر می‌زند، ناشی از بدرفتاری‌های خانواده‌ها نسبت به آنان در دوران کودکی بوده است.

گزارش: نذیر ایوبی

ویرایش: پدرام قاضی‌زاده

*

*

Top