اختصاص بیش از ۵۰ میلیون دالر برای انکشاف زراعت در هفت ولایت کشور

وزارت زراعت ومالداری کشور برنامه ملی ترویج را در هفت ولایت آغاز کرده است. این برنامه در حوزه غرب کشور با حضور رییسان اداره های زراعت چهار ولایت این حوزه به بررسی گرفته شده است. مقامهای وزارت زراعت میگویند: تقریبا ۵۳ میلیون دالر برای تطبیق این برنامه در هفت ولایت درنظرگرفته شده است. درهمین حال مسئوولان اداره های زراعت چهار ولایت حوزه غرب کشور نیازمندیهای اساسی زراعتی شان را با وزارت زراعت شریک ساختند.

مسئوولان دولتی و دهقانان از چهار ولایت هرات، فراه، غور وبادغیس گردهم آمده اند، تا اندوخته­های زراعتی­شان را با یکدیگر شریک بسازند.

وزارت زراعت برنامه ملی انکشاف زراعتی را در هفت بخش روی دست گرفته است که در گام نخست هفت ولایت را شامل این برنامه ساخته است.

عبداللطیف زاهد مسئول صندوق بین المللی انکشاف زراعت، وزارت زراعت کشور میگوید: بیش از ۵۰ میلیون دالر برای تطبیق این برنامه از سوی حکومت مصرف خواهد شد.

رئیسان اداره های زراعت، چهار ولایت حوزه غرب کشورهم نیازمندی­های زراعتی شان را دراین ورکشاپ هماهنگی ترویجی، به وزارت زراعت شریک ساختند.

ازلحاظ آب وهوا و زمین­های زراعتی، هرکدام از ولایت­های حوزه غرب درقسمت کشت و زراعت نیازمندی­های خاص خود را دارند.

مسئولان اداره های زراعت ولایات زون غرب میگویند: دربادغیس دهقانان مصروف مالداری وکشت گندم اند، درغور علاقمندی به احدث باغ­های مثمرزیاد است و در فراه تمرکز اصلی روی کشت گلخانه­ای می­باشد.

از سوی هم رئیسان چهار ولایت زون غرب کشور، اندوخته­های شان را در این ورکشاپ با یکدیگر شریک ساختند.

عبدالصبور رحمانی رئیس اداره زراعت هرات می­گوید: این نخستین برنامه هماهنگی ترویجی درغرب کشور است، بناء هدف این برنامه تبادل تجارب و دستآورده به منظور تطبیق برنامه­های ملی وزارت زراعت می­باشد.

وزارت زراعت ومالداری کشور در این برنامه ملی انکشاف زراعتی روی هفت الویت کار میکند، که آبیاری، انکشاف تولید گندم، انکشاف باغداری، رشد مالداری، منابع طبیعی، اصلاحات اداری و تامین مصئونیت غذایی می­باشد، که قرار است این برنامه­ها در هفت ولایت کشور تطبیق شود.

هزاران سال قبل در شمال ولایت هرات شهری بنام کهندژ( قهندز ) وجود داشت که به قول سیفی، این شهر را بخت النصر، پنجصد سال قبل از شهر قدیم هرات و بعد از قلعه اختیار الدین، آباد کرده است. بعضی مورخین هم بنای آن را بنام "خورنوش حاکم عصرمنوچهر" نسبت میدهند و مسلم است که کهندژ، قبل از شهر قدیم هرات بنا شده است. کهندژ، قرنها در پهلوی شهر هرات، با ترقی یا انحطاط، مواجه بوده و روایت است که در صدر اسلام، یعنی در حدود قرن اول هجری، شهر کهندژ هزار و پنجصد سرای(منزل نشیمن)، هشت مسجد جامع، نهصد مسجد و دوکان، چهل حوض و هژده حمام داشته و در عین حال پرورشگاه و اقامت گاه بسی از عالمان و عارفان بوده است، که از جمله میتوان از پیر هرات، حضرت خواجه عبدالله انصاری رح( ۳۹۶-۴۸۱ ) که در کهندژ تولد و تربیت یافته است، نام گرفت. در قرن ششم در فتنه ملا حده، تخریباتی درین شهر رخ داده و در هجوم وحشیانه قوای چنگیزی( ۶۱۷ ) بکلی محو و منهدم شده است. کهندژ در قرون اخیر تدریجا" هموار شده و اراضی آن تحت زرع در آمد، اما بعضی حصص مرتفع، باز هم بصورت تپه های بلند باقی مانده که به مصرخ و تل قطبیان شهرت یافته بود، ولی درین دهه های اخیر، از آن تپه ها هم اثری نیست و در عوض، خانه ها و آبادی های زیادی در اطراف آن، به مشاهده میرسد.

*

*

Top