اختطاف چهار کارمند موسسه پروگرام غذایی جهان و دو معلم در ولایت غور

چهار کارمند موسسه پروگرام غذایی جهان( WFP) به همراه دو معلم، ظهر امروز توسط طالبان مسلح از مربوطات ولایت غور اختطاف گردیدند.

مقامهای امنیتی میگویند: این افراد از منطقه “غارک”، سرحد بین ولسوالیهای شهرک و دولینه ولایت غور ربوده شدند.

عبدالاحد ولی زاده سخنگوی قوماندانی زون 606 انصار در حوزه غرب میگوید: این افراد بدون هماهنگی با نیروهای امنیتی به آن ساحه رفته بودند.

وی افزود: طالبان چهار کارمند موسسه WFP را به همرا دو معلم و یک همراهشان را اختطاف و به جای نا معلومی انتقال دادند.

بنا به اظهارات وی: تحقیقات پیرامون این قضیه آغاز شده است.

در همین حال باشنده گان ولایت غور میگویند: این افراد از سوی فردی بنام مولوی گل محمد سرگروپ طالبان اختطاف شده اند.

به گفته مردم غور طالبان در قبال رهایی این افراد پول طلب نمودند.

ولایت غور در غرب کشور به دلیل افزایش تحرکات مخالفین دولت اخیرا به یک ولایت نسبتا نا امن در این حوزه مبدل شده است.

*

*

Top