اعتراض سرمایه گذاران از عدم حمایت دولت در هرات

شماری از تاجران و سرمایه گذاران در ولایت هرات در مقابل شهرک صنعتی این ولایت تجمع اعتراضی نمودند.

۲۰۱۵۰۴۲۰_۱۰۲۲۲۰

 

اعتراض کنندگان به دلیل عدم توزیع زمین در فاز چهارم شهرک صنعتی هرات به قیمت فیصله شده، دست به تجمع زده و به دولت هشدار دادند.

حمیدالله خادم رئیس اتحادیه صنعت گران ولایت هرات میگوید از سال 1391 ده ها تن از تاجران و سرمایه داران ولایت هرات پول نمرات زمین خود را در فاز چهارم شهرک صنعتی به دولت پرداخت نمودند اما در حال حاضر اداره آیسا میگوید سرمایه داران مکلف اند در قبال دریافت هر جریب زمین مبلغ 30 هزار دالر آمریکایی را پرداخت نموده که این رقم از توان تاجر بالاتر است.

وی افزود در سال 1391 حامد کرزی رئیس جمهور اسبق افغانستان فرمان داده بود که به آن عده از تاجرانی که پول خود را به دولت پرداخت نمودند نمرات زمین فاز چهارم شهرک صنعتی برایشان توزیع گردد اما به گفته خادم اداره آیسا در این زمینه بی تفاوت بوده و پاسخ قناعت بخشی به تجار و سرمایه داران ولایت هرات نداده است.

آقای خادم به دولت هشدار میدهد در صورتیکه زمینهای فاز چهارم به قیمت فیصله شده قبلی به دسترس سرمایه داران قرار داده نشود آنها به صورت گسترده دست به تظاهرات زده و دروازه شهرک صنعتی را خواهند بست.

در همین حال دو تن از تاجران هرات میگویند عدم حمایت دولت از سرمایه گذاران، آنان را نا امید ساخته و اگر این روند همچنان ادامه یابد دست از سرمایه گذاری کشیده و به کشورهای همسایه رجوع خواهند کرد.

از طرف دیگر عبدالستار الکوزی، سرپرست اداره ی آیسا در زون غرب کشور میگوید که زمین های شهرک صنعتی این ولایت بصورت رایگان برای تاجران توزیع میشود و این مبلغ روی زیر ساخت های شهرک صنعتی به مصرف میرسد.

وی افزود بر اساس فیصله کمیسیون عالی سرمایه گذاری کشور، پس از سال 1391 هجری شمسی قیمت یک جریب زمین در شهرک صنعتی هرات 30 هزار دالر تصویب شده است.

بنا به اظهارات وی این مبلغ روی ساخت و ساز زمین از قبیل کانال کشی ها، سیستم برق و آب، آسفالت و ساختمان سازی ها به مصرف میرسد.

گفتنیست شهرک صنعتی هرات دارای چهار فاز میباشد که فازهای اول، دوم و سوم آن برای سرمایه داران و افراد غیرمسول توزیع شده و فقط فاز چهارم آن باقی مانده است.

با این همه تحلیلگران امور میگویند اگر دولت سهولتهای تجارتی را برای سرمایه گذاران فراهم ننماید میزان بیکاری و رکود صنعت در ولایت هرات تاثیرات منفی از خود برجای خواهد گذاشت.

گزارش: شعیب تنها شکران

ادیت: پدرام قاضی زاده

*

*

Top