افزایش ترورها در هرات، شش مورد قتل در یک هفته

مسوولان در شفاخانه‌ای مرکزی هرات می‌گویند در جریان یک هفته‌ای گذشته شش‌تن از اثر رویدادهای مختلف به قتل رسیده و به این شفاخانه منتقل شده اند.

محمدرفیق شیرزی سخنگوی شفاخانه‌ای مرکزی هرات می‌گوید در ماه گذشته هفت مورد قتل از اثر مرمی و چاقو خوردگی به این شفاخانه منتقل کرده اند.

او گفت اما در یک هفته‌ای گذشته، شش مورد قتل از اثر رویدادهای مختلف به این شفاخانه انتقال داده اند.

آقای شیرزی گفت در آخرین مورد عصر دیروز نگهبان یکی از تالارهای خصوصی در منطقه‌ای فرقه‌ای سابق، از سوی افراد مسلح مورد هدف قرار گرفته و تیرباران شد.

در همین‌حال مقام‌های محلی با تایید این رویداد می‌گویند که تلاش‌ها به‌خاطر بازداشت عاملان این رویدادها جریان دارد.

هرات از جمله ولایت‌های امن کشور است اما در این اواخر، ترورها و قتل‌های پی‌هم سبب ناآرام ساختن این ولایت شده است.

*

*

Top