افزایش 57 درصدی عواید ریاست مستوفیت هرات

اداره مستوفيت ولايت نيمروز از افزايش 57 در صدي عوايد مالياتي مستوفيت اين ولايت خبرميدهد.

رييس اين اداره مي گويد: سهولت ايجاد شده از سوي دولت براي تاجران، افزايش واردات و كار دقيق در گرد آوري ماليات  از عوامل عمده افزايش عوايد دولت مي باشد.

ولايت  نيمروز در جنوب غرب كشور با داشتن دو بندر مهم “چابهار و كنگ” با كشور ايران از جمله مهمترين ولايت هاي اقتصادي كشور است.

مسئولان اداره مستوفيت ولايت نيمروزميگويند: در جريان چند سال اخير و پس از آغاز بكار بندر چابهار عايدات و ماليات مستوفيت اين ولايت افزايش چشم گيري پيدا نموده است.

غلام محي الدين صديق رييس مستوفيت نيمروز میگوید مبارزه جدي با فساد اداري ، تطبيق قوانين نافذه مالي، و امنيت موجود درآن ولايت ازجمله موارد تزئيد عوايد مستوفيت آن ولايت درسال روان میباشد.

آقاي صديق همچنان بهتر شدن وضيعت اداري گمركات، ايجاد سهولت براي تاجران و سرمايه گذاران، گرفتن حق العبور، افزايش تجارت و واردات كالاهاي تجاري از كشور ايران را از جمله عمده ترين علتهاي ديگرافزايش عوايد اين ولايت مي خواند.

درهمين حال حضرت عمرذاخيل وال وزيرماليه كشور: درسفري كه چندي قبل به ولايت هرات داشت: وضعيت ادارات گمراكات ومستوفيت هاي ولايات حوزه غرب كشوربخصوص،هرات ونيمروز را مثبت ارزیابی کرد.

وي گفت: كه تقاضاي وزارت ماليه كشورازولايات مذكورهنوزهم بيشترازاين است، چرا كه ظرفيت وتوانايي درادارات اين ولايات بيشتراست.

این رقم افزایش که از سوی مقامات محلی بیش از 55 درصد بیان شده است،کوتاه شدن راه وارسال آسان محموله های تجارتی از بندر جاده ابریشم که ولایت نیمروز افغانستان را با ولایت زابل ایران وصل می کند باعث شده تا علاقه مندی تاجران افغان برای استفاده از بندر نیمروز افزایش یابد و باعث ازدیاد عواید گمرک ومستوفيت در این ولایت گردد.

از سوي ديگر آگاهان امور افزايش عوايد گمركات را كه بيشتر از طريق ماليات بر كالاهاي وارداتي بدست مي آيد را به ضرر كشور مي دانند.

آنان ميگويند:اين افزايش نشان دهنده ضعف دولت در زمينه افزايش توليدات داخلي است كه باعث فرار سرمايه ها از كشور مي شود.

به باورآنان: دولت بايد بيشترازهمه صنعت گران وفابريكه داران داخلي را تشويق وپشتيباني نمايد، وازورود كالاهاي خارجي كه مشابه آن درداخل كشورتوليد ميشود جلوگيري نمايد، تا توليد كننده گان داخلي بتوانند خود كفا گردند.

Top