امضای تفاهم‌نامه بورسیه‌های تحصیلی برای بیشتر از پنج‌صد جوان در هرات

تفا‎هم‎نامه‌ای بیشتر از پنج‌صد بورسیه تحصیلی دوره لیسانس میان مقام ولایت هرات و اتحادیه دانشگاه‌های خصوصی این ولایت به امضا رسید.

محمدآصف سعیدی رییس منابع بشیری مقام ولایت هرات می‌گوید که در این تفاهم‌نامه نُه بورسیه به شکل رایگان و پنج‌صد بورسیه دیگر با تخفیف در اختیار جوانان و کارمندان اداره‌های دولتی گذاشته خواهد شد.

وی گفت اختصاص یافتن این بورسیه‌ها برای کارمندان اداره‌های دولتی می‌تواند زمینه‌ساز از بین رفتن چالش‌های موجود در اداره‎های دولتی باشد.

از سوی هم احمدفیصل محتسب‌زاده عضو اتحادیه دانشگاه‌های خصوصی هرات از امضای این تفاهم‎نامه ابراز خرسندی کرد و افزود که این تفاهم‌نامه چهارچوب هم‎کاری‌های اداره‌های دولتی و موسسات تحصیلات عالی را تعیین خواهد کرد.

او گفت هم اکنون چهار هزار دانش‎جو دختر و پسر در موسسات تحصیلات عالی خصوصی هرات مشغول فراگیری علم و دانش هستند و در پنج سال گذشته هشت هزار دانش‌جو از این دریچه‌ها فارغ شدند.

کانال تل‌گرام کهندژ

*

*

Top