بازداشت آمر سواد آموزی ریاست معارف هرات به‌اتهام حیف و میل پُول

آمر سواد آموزی ریاست معارف ولایت هرات به‌اتهام حیف و میل بودجه موسسه‌های کمک کننده به‌خاطر سواد آموزی، از سوی ارگان‌های امنیتی بازداشت شد.

جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات می‌گوید پس از به‌دست آوردن اسناد و شواهد به‌خاطر حیف و میل شدن بودجه کمکی معارف، آمر سواد آموزی این ریاست روزگذشته از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد.

فرهاد گفت که شرکای جرمی این فرد چندی پیش بازداشت شده بودند و اکنون این فرد را نیز در حیف و میل شدن بودجه کمکی موسسه‌های بین‌المللی به‌خاطر سواد آموزی قلمداد کرده اند.

قابل ذکر است که در جریان یک‌ماه گذشته نزدیک به بیست‌تن از کارمندان اداره‌های دولتی به اتهام فساد اداری بازداشت شده اند.

*

*

Top