بازداشت دو تن به‌‎اتهام انتقال 125 کیلوگرام مواد مخدر در غور

دو تن در پیوند به انتقال 125 کیلوگرام مواد مخدر در ولایت غور از سوی پولیس این ولایت بازداشت شده اند.

ضیاالدین ثاقب آمر امنیت پولیس غور می‌گوید این افراد مواد مخدر را به‌وسیله حیوانات می‌خواستند از ولسوالی دولت‌یار به ولسوالی پسابند این ولایت انتقال دهند که در منطقه‌ای زرتلی بین هر دو ولسوالی از سوی پولیس بازداشت شده اند.

او گفت در پیوند به انتقال 125 کیلوگرام مواد مخدر نوع تریاک، دو تن بازداشت شدند.

وی تاکید نمود که از نزد این افراد یک میل سلاح نیز به دست آمده است.

قابل ذکر است که دوسیه‌های این افراد تکمیل و به‌ ارگان‌های عدلی و قضایی سپرده شده است.

*

*

Top