بازداشت فردِ به اتهام تولید و فروش مشروبات الکُلی در بادغیس

پولیس بادغیس از بازداشت فردِ به اتهام تولید و فروش مشروبات الکُلی با مقدارِ مشروبات الکُلی در این ولایت خبر می‌دهد.

احسان‌الله داوری سخنگوی پولیس بادغیس می‌گوید یک‌تن از سازندگان مشروبات الکُلی از شهر قلعه‌نو مرکز این ولایت بازداشت شد.

او گفت از نزد این فرد 12 لیتر مشروبات الکُلی و 90 کیلوگرام کشمش تخمیر شده به‌دست آمد است.

وی افزود مقدارِ وسایل تولید مشروبات الکُلی نیز کشف گردید.

سخنگوی پولیس بادغیس ادامه داد که دوسیه این فرد تکمیل و به ارگان‌های عدلی و قضایی سپرده شده است.

*

*

Top