بازداشت یک شهروند ایران به اتهام انتقال مواد مخدر

یک شهروندان ایران به اتهام انتقال نزدیک به سی کیلوگرام مواد مخدر به کشورش، از سوی پولیس ولایت هرات بازداشت شد.

عبدالاحد ولی‌زاده سخنگوی پولیس هرات می‌گوید یک شهروند ایرانی با مقدار 29 کیلوگرام مواد مخدر نوع هیرویین از مرز اسلام‌قلعه این ولایت بازداشت شد.

او گفت این فرد هنگام عبور به کشور خود، همراه با مواد مخدر به دام پولیس افتاد.

ولی‌زاده تاکید نمود که این فرد مواد مخدر همراه خود را به شکل ماهرانه در داخل تایر موترش جابجا کرده بود.

تحقیقات از نزد فرد بازداشت شده آغاز شده است.

کانال تلگرام کهندژ

*

*

Top