بازداشت یک هراس‌افگن با تعداد مخابره و سلاح در هرات

یک هراس‌افگن با تعداد 28 پایه مخابره دستی، و سلاح در ولسوالی کُهسان ولایت هرات بازداشت شد.

عبدالرازق ایل‌خانی فرمانده لوای سوم پولیس امن و نظم‌عامه در زون‌غرب می‌گوید روز گذشته فردِ که باشنده اصلی شهرک اسلام‌قلعه می‌باشد، به اتهام انتقال سلاح و مخابره بازداشت شد.

او گفت از نزد این فرد، 28 پایه مخابره‌دستی، یک پایه مخابره ثابت مرکزی، یک قبضه خفه‌کُن و یک عراده موتر نوع فلدر به دست آمده است.

آقای ایل‌خانی تاکید نمود که فرد بازداشت اکنون به‌خاطر تحقیقات بیشتر زیر نظارت قرار دارد.

مقام‌های امنیتی از ارایه جزییات بیشتر مبنی بر اینکه این فرد مربوط به کدام گروه از هراس‌افگنان می‌باشد و یا اینکه هدف‌اش چی بوده، خود داری کرده اند.

*

*

Top