برگذاری سومین نمایشگاه تولیدات صنعتی در ولایت هرات

سومین کنفرانس و نمایشگاه تولیدات داخلی با حضور رئیس اجراییه و شماری از وزیران کابینه حکومت وحدت ملی در هرات افتتاح شد. بیش از ۱۱۰ غرفه از تولیدات صنعتی و داخلی هرات در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است. داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجراییه حکومت وحدت ملی می گوید: حکومت در قسمت رشد و استفاده از تولیدات داخلی تلاش می کند. از سوی هم مسوولان اتحادیه صنعت کاران هرات می گویند: در یک سال اخیر تولیدات داخلی در این ولایت رشد خوبی داشته است.

برگزاری سومین نمایشگاه صنعتی و تولیدات داخلی در ولایت هرات، داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجراییه و شماری از وزیران حکومت وحدت ملی برای شرکت در این نمایشگاه به هرات آمده اند.

در این نمایشگاه تولیدات صنعتی و صنایع دستی به نمایش گذاشته شده است. مسوولان محلی در هرات می گویند: هدف از برگزاری این نمایشگاه معرفی تولیدات داخلی به مردم است.

داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجراییه حکومت وحدت ملی از تلاش های حکومت به منظور رشد صنعت و استفاده از تولیدات داخلی سخن می گوید.

آقای عبدالله تاکید می کند که شرکت در این نمایشگاه باعث شد تا به مشکلات شهروندان هرات گوش داده و برای برطرف ساختن این مشکلات اقدام کند.

رئیس اجراییه حکومت وحدت ملی همچنان بر عملی شدن وعده های رهبران حکومت تاکید می کند.

۱۱۲غرفه از تولیدات داخلی در این نمایشگاه به دید گذاشته شده است و مسوولان اتحادیه صنعت کاران هرات می گویند: برگزاری چنین نمایشگاه هایی از یک سو باعث رشد صنعت شده و از سوی دیگر مردم را نسبت به استفاده از تولیدات داخلی علاقه مند می سازد.

حمید الله خادم رئیس این اتحادیه می گوید: تولیدات داخلی در جریان یک سال اخیر در هرات رشد خوبی داشته است.

در همین حال شماری از این غرفه داران می گویند: برگزاری نمایشگاه باعث فروش بیشتر تولیدات شان شده است.

آنگونه که این غرفه داران می گویند: در کناری برگزاری این نمایشگاه، دولت باید سکتور خصوصی را به طور دوامدار حمایت کند.

در جریان سه سال گذشته این سومین نمایشگاه صنعتی و تولیدات داخلی است که در هرات برگزار می شود.

مسئوولان اتحادیه صنعت کاران هرات می گویند: نسبت به گذشته صنعت در این ولایت رشد بهتری داشته و تلاش ها برای استفاده بیشتر از تولیدات داخلی جریان دارد.

هزاران سال قبل در شمال ولایت هرات شهری بنام کهندژ ( قهندز ) وجود داشت که به قول سیفی، این شهر را بخت النصر، پنجصد سال قبل از شهر قدیم هرات و بعد از قلعه اختیار الدین، آباد کرده است. بعضی مورخین هم بنای آن را بنام خور نوش حاکم عصرمنوچهر نسبت میدهند . و مسلم است که کهندژ، قبل از شهر قدیم هرات بنا شده است . کهندژ، قرنها در پهلوی شهر هرات، با ترقی یا انحطاط، مواجه بوده و روایت است که در صدر اسلام، یعنی در حدود قرن اول هجری، شهر کهندژ هزار و پنجصد سرای ( منزل نشیمن ) ، هشت مسجد جامع ، نهصد مسجد و دوکان ، چهل حوض و هژده حمام داشته و در عین حال پرورشگاه و اقامت گاه بسی از عالمان و عارفان بوده است. که از جمله میتوان از پیر هرات، حضرت خواجه عبدالله انصاری رح ( ۳۹۶-۴۸۱ )که در کهندز تولد و تربیت یافته است ،نام گرفت. در قرن ششم در فتنه ملا حده ، تخریباتی درین شهر رخ داده و در هجوم وحشیانه قوای چنگیزی ( ۶۱۷ ) بکلی محو و منهدم شده است . کهندژ در قرون اخیر تدریجا" هموار شده و اراضی آن تحت زرع در آمده است. اما بعضی حصص مرتفع ، باز هم بصورت تپه های بلند باقی مانده که به مصرخ و تل قطبیان شهرت یافته بود. ولی درین دهه های اخیر، از آن تپه ها هم اثری نیست و در عوض، خانه ها و آبادی های زیادی در اطراف آن، به مشاهده میرسد .

*

*

Top