بهره برداری از 30 پروژه ی انکشافی در ولایت فراه

مسئوولان محلی در فراه می گویند که سی پروژه ی خدمات عمومی ازسوی برنامه همبستگی ملی وزارت احیا وانکشاف دهات در این ولایت به بهره برداری رسیده است.

مسئولان ساحوی برنامه  همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات در فراه می‌گویند: این پروژه ها به هزینه  نزدیک به 40 میلیون افغانی در ولسوالی پرچمن آن ولایت به بهره ‌برداری سپرده شد.1-3

لیدا احمد مسئول رسانه های برنامه همبستگی ملی وزارت احیا وانکشاف دهات درحوزه غرب میگوید: پروژه‌های ياد شده شامل  اعمار پلچک ها ، ديوار هاي محافظوی، مراکز اجتماعی ، کانال های آب زراعتی ، احداث و جغل اندازي سرك ها میباشند.

وی افزود: این پروژه ها به هزینه ی بیش از 39 میلیون 6 صد و سی و سه هزار افغانی از بودجه ی وزرات احیا و انکشاف دهات ساخته شده است، که از مزايای آن حدود سه هزارت و شش صد خانواده مستفید خواهند شد.

فراه در غرب کشور از ولایاتی است که مردم آن در جریان چند سال گذشته شاهد اجرای برخی پروژه های انکشافی و بازسازی بوده است.

آمارهای ارایه شده نشان می دهد که برنامه همبستگی ملی از شروع فعالیت هایش تا به حال در ولایت فراه بیش از دومیلیارد افغانی را درتطبیق حدود 2 هزار و دوصد پروژه ی عام المنفعه که شامل  سکتورهای ترانسپورت، آبرسانی، برق، معیشت وتوسعه روستاها میباشد، بمصرف رسانیده است و دها پروژه دیگر در این ولایت نیز تحت کار میباشد.

هزاران سال قبل در شمال ولایت هرات شهری بنام کهندژ ( قهندز ) وجود داشت که به قول سیفی، این شهر را بخت النصر، پنجصد سال قبل از شهر قدیم هرات و بعد از قلعه اختیار الدین، آباد کرده است. بعضی مورخین هم بنای آن را بنام خور نوش حاکم عصرمنوچهر نسبت میدهند . و مسلم است که کهندژ، قبل از شهر قدیم هرات بنا شده است . کهندژ، قرنها در پهلوی شهر هرات، با ترقی یا انحطاط، مواجه بوده و روایت است که در صدر اسلام، یعنی در حدود قرن اول هجری، شهر کهندژ هزار و پنجصد سرای ( منزل نشیمن ) ، هشت مسجد جامع ، نهصد مسجد و دوکان ، چهل حوض و هژده حمام داشته و در عین حال پرورشگاه و اقامت گاه بسی از عالمان و عارفان بوده است. که از جمله میتوان از پیر هرات، حضرت خواجه عبدالله انصاری رح ( ۳۹۶-۴۸۱ )که در کهندز تولد و تربیت یافته است ،نام گرفت. در قرن ششم در فتنه ملا حده ، تخریباتی درین شهر رخ داده و در هجوم وحشیانه قوای چنگیزی ( ۶۱۷ ) بکلی محو و منهدم شده است . کهندژ در قرون اخیر تدریجا" هموار شده و اراضی آن تحت زرع در آمده است. اما بعضی حصص مرتفع ، باز هم بصورت تپه های بلند باقی مانده که به مصرخ و تل قطبیان شهرت یافته بود. ولی درین دهه های اخیر، از آن تپه ها هم اثری نیست و در عوض، خانه ها و آبادی های زیادی در اطراف آن، به مشاهده میرسد .

*

*

Top