بیشتر از شش جریب زمین خاک افغانستان در هرات به تصرف ایران

مقام‌ها در ریاست سرحدات اقوام و قبایل هرات می‌گویند مقام‌های ایرانی و افغان بر سر ملکیت نقاط مرزی کلاته‌نظر در ولسوالی شیندند و نقطه‌ای مرزی اسلام‌قلعه اختلاف نظر دارند.

نذیراحمد حیدرزاده رییس اداره اقوام و قبایل در هرات به خبرگزاری کهندژ گفت پیش از سال 1390 در هر دو نقطه مرزی (اسلام‌قعله و کلاته‌نظر) بازارچه‌های مشترکِ بود که ملکیت‌اش مربوط به خاک افغانستان می‌باشد.

او گفت اکنون دولت ایران این دو نقطه مرزی را تصاحب کرده و به جمع خاک کشورش آورده است.

وی تاکید نمود که بررسی‌های جدی هیات مشترک از هر دو کشور روی این موضوع جریان دارد و حکومت افغانستان با سندِ معتبر ادعا دارد که این نقاط مربوط به خاک افغانستان است.

آقای حیدرزاده افزود که هر دو نقطه‎ای مرزی که در تصرف کشور ایران قرار گرفته، هر کدام بیشتر از سه جریب زمین است.

رییس اداره سرحدات اقوام و قبایل ادامه داد که تلاش‌ها به‌خاطر واپس‌گیری این زمین‌ها جریان دارد.

هرات دو مرز مشترک با ایران دارد که یکی بندر اسلام‌قلعه و دیگری مرز کلاته‌نظر در ولسوالی شیندند است و تنها کالاهای تجارتی از مرز اسلام‌قلعه وارد و صادر می‌گردد.

*

*

Top