تاجران هرات: عده ي ميكوشند تا با وارد كردن تيل بي كيفيت به افغانستان اقتصاد و محيط زيست اين كشوررا صدمه بزنند

شماري ازتاجران درحوزه غرب كشور ادعا ميكنند، كه كساني درتلاش هستند تا با استفاده ازنام تاجر تيلهاي بي كيفيت را از كشورايران وارد افغانستان نمايند، آنان از حکومت می خواهند تا کنترول جدی را به هدف جلوگیری از ورود تیل های بی کیفیت در کشور روی دست گیرد. ازسوي ديگر مسئولان اداره هاي نفت گازولايات هرات وفراه  ميگويند: طي سال گذشته تابه اكنون ده ها تانكر مواد نفتي بي كيفيت را كشف وضبط  وعاملان آنرا به ارگان هاي عدلي وقضايي معرفي كرده اند.

tanker til

در حال حاضر بخش اعظم تیل مصرفی افغانستان از کشور های همسایه توسط تجار سکتور خصوصی وارد می شود.

ورود مواد نفتي به ويژه تيل بي كيفيت در بسياري موارد باعث حريق منازل و ماركت ها شده و يكي از دلايل عمده آلودگي ميحط زيست نيز به شمار مي‌آيد.

تاجران هرات ميگويند: در حال حاضر برخي افراد مواد نفتي بي‌كيفيت را از كشورهاي همسايه به صورت قاچاق وارد كشورمي‌كنند.

آنان ميگويند: مواد نفتي كه توسط تاجران از كشورهاي آسياي ميانه خريداري مي‌شوند، داراي كيفيت مناسب و طبق معيارهاي بين‌المللي مي‌باشند، اما شمارمحدودي هستند كه با استفاده ازنام تاجرميكوشند تا با وارد نمودن تيل هاي بي كيفيت بر اقتصاد كشور وزندگي مردم افغانستان صدمه وارد نمايند.

درهمين حال مسئولان اداره هاي نفت وگاز ولايات هرات و فراه ميگويند: به هدف جلوگیری از واردات تیل بی کیفیت ازيك سال بدينسو اقدامات جدی را روی دست گرفته اند.

خسرو عبدالله رئيس اداره مواد نفت وگاز ولايت هرات ميگويد: ممكن است كه تيل بي كيفيت ازطريق مرزهاي غيرقانوني وارد گردد، اما آن اداره در جریان سال گذشته تا به اكنون توانسته است بیش از میلیون ها لیتر تیل بی کیفیت را کشف و ضبط نماید وعاملين آنرا  به ارگانهاي عدلي وقضايي معرفي كند.

قاري فضل احمد سكندري رئيس اداره مواد نفت ولايت فراه ميگويد: روزانه بين سي  تا سي پنج تانكر كه نزديك به يكهزارتن ميشود ازمرزهاي رسمي ولايت فراه تيل باكيفيت وكنترول شده وارد ميگردد.

وي افزود: شيخ ابو نصرفراهي و ميل هفتاد هشت دو مرز رسمي درولايت فراه ميباشد كه تحت كنترول شديد،اداره نفت قراردارد ومرزهاي ديگري مانند: ميل هفتادوسه، لاش وجويند، دو كوهانه و پشمكي مرزهاي غيررسمي هستند كه شبانگاه بصورت غيرقانوني تيل بيكيفيت وارد ولايت فراه واز آنجا به ديگر بخشهاي ازكشورارسال ميگردد.

رئيس اداره مواد نفت ولايت فراه گفت:با آنكه كنترول وجلوگيرصد درصد ازواردات غيرقانوني تيل هاي بي كيفيت حتي گاهي درتوان نيروهاي پوليس هم نميباشد.با آنهم آن اداره توانسته اند تا طي دوسه ماه گذشته بيش از ششصد تن تيل بي كيفيت را كه ازطريق مرزهاي غيرقانوني وارد ولايت فراه گرديده بوده كشف ودوباره به كشورايران مسترد نمايند.

اين درحاليست كه شهروندان هرات همواره شكايت ازاين دارند كه : استفاده از این تیل های بی کیفیت در کنار وارد کردن عوارض به ماشین موتر های شان، سبب آلودگی هوا نیز شده است.

آنان ميگويند: طی سال های گذشته همین تیل های بی کیفیت و بی توجهی در زمینه جلوگیری آن، سبب شده تا در بسیاری از شهر های بزرگ، آلودگی هوا بیشتر گردد.

مسوولان ادارهء حفاظت از میحط زیست افغانستان نیز استفاده از تیل های بی کیفیت را یکی از دلایل آلودگی هوا خوانده اند.

به گفته این افراد : سكتورخصوصي که به خاطر منافع شخصی شان تیل های بی کیفیت را به قیمت نازل از کشور های خارج خریداری و وارد می کنند باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرند.

*

*

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Top