ترور مدیر عواید مستوفیت ولایت غور

افراد مسلح ناشناس بعد از ظهر امروز مدیر عواید مستوفیت ولایت غور را با یکتن از محافظینش به قتل رساندند.

عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور میگوید: این واقعه حوالی ساعت 4 عصر امروز در شهر فیروزکوه مرکز این ولایت صورت گرفته است.

وی افزود: عبدالحق رسولی مدیرعواید مستوفیت ولایت غور که در گذشته عضو شورای ولایتی نیز بود در اثنای رفتن به سمت خانه اش از سوی دو فرد مسلح سایکل سوار هدف تیرباران قرار گرفت.

بنا به اظهارات وی: در این رویداد آقای رسولی به همراه یکتن از محافظینش کشته شدند.

خطیبی میگوید: حمله کننده گان بعد از انجام این حمله تروریستی از محل متواری شدند که بررسی به منظور شناسایی و دستگیری آنها آغاز شده است.

تا به حال فرد و یا گروهی مسولیت این حمله را به عهده نگرفته است.

موجودیت سلاح در نزد افراد غیر مسول یکی از عوامل عمده واقعات ترور در ولایت غور خوانده میشود.

*

*

Top