تزیید چهارده فیصدی عواید مستوفیت فراه در سال مالی 1396

مستوفیت ولایت فراه بیشتر از چهارده فیصد در سال مالی 1396 تزیید عواید داشته است.

در خبرنامه‌ای دفتر مطبوعاتی ولایت فراه آمده است نظر به عواید پیش‌بینی شده در سال مالی 1396 اداره مستوفیت این ولایت 14,35 فیصد تزیید عواید داشته است.

خبرنامه می‌افزاید هر چند در سال مالی 1396 این ولایت از نظر مشکلات امنیتی با چالش‌های جدی روبرو بود، اما با آن هم اداره مستوفیت توانست عواید پیش‌بینی شده را جمع‌آوری کند.

منبع افزود که عواید پیش‌بینی شده اداره مستوفیت فراه بالاتر از 333 میلیون افغانی بود و اکنون بیشتر از 381 میلیون افغانی عواید به حساب دولت واریز شده است.

قابل ذکر است که گمرک ولایت فراه نیز چهار فیصد کسر عواید داشته است.

فراه از جمله ولایت‌های نا امن غرب کشور است و طالبان‌مسلح در آن حضور گسترده دارند و هرزگاهی دست به یک سلسله ناامنی‌ها می‌زنند.

*

*

Top