تصرف ساختمان فرماندهی پولیس ولسوالی اناردره فراه و کشته شدن فرمانده این ولسوالی به‌دست طالبان‌مسلح

فرماندهی پولیس ولسوالی اناردره ولایت فراه، صبح‌امروز به دست طالبان‌مسلح سقوط کرد و قومندان امنیه این ولسوالی همراه با شمار دیگر از هم‌کاران خود به قتل رسیده اند.

دادالله قانع عضو شورای ولایتی فراه می‌گوید نیمه‌های شب‌گذشته گروهِ از طالبان‌مسلح بالای ولسوالی اناردره این ولایت حمله کردند.

او گفت در اولین برخوردها با نیروهای امنیتی، طالبان‌مسلح توانسته اند که ساختمان فرماندهی پولیس این ولسوالی را تصرف کنند.

او گفت شمار هم در این رویداد کشته شده اند و اکنون درگیری در شمال این ولسوالی بالای مدیریت امنیت ملی اناردره جریان دارد.

شاه‌محمود نعیمی عضو دیگر شورای ولایتی کشته شدن فرمانده پولیس ولسوالی انادره را تایید می‌کند.

یک منبع معتبر امنیتی در فراه نیز تایید می‌کند که ساختمان فرماندهی پولیس ولسوالی اناردره این ولایت به دست طالبان‌مسلح سقوط کرده است.

محمدناصر مهری سخنگوی والی فراه به خبرگزاری کهندژ گفت که طالبان‌مسلح نیمه‌های شب‌گذشته یک حمله‌ای گسترده را بالای ولسوالی اناردره انجام داده اند.

او می‌گوید اکنون درگیری در قسمت‌های ساختمان فرماندهی پولیس، مدیریت امنیت ملی و ساختمان ولسوالی به شدت جریان دارد.

وی دلیل تاخیر رسیدن نیروهای کمکی را، موجودیت ماین‌های کنار جاده‌ای در مسیر راه عنوان ‌می‌کند که به‌تازه‌گی جابجا شده است و ادامه داد که به‌زودی عملیات هوایی دراین ساحه آغاز خواهد شد.

طالبان‌مسلح با پخش خبرنامه‌ای تایید کرده اند که ساختمان قومندانی امنیه ولسوالی اناردره به تصرف آنان آماده است و هم‌چنان اکنون درگیری بالای ساختمان مدیریت امنیت ملی این ولسوالی جریان دارد.

جزییات بیشتر بعدا…

کانال تلگرام کهندژ

*

*

Top