تظاهرات باشنده گان هرات، برای همدردی با مردم کابل

 شماری از فعالان سیاسی و مدنی، استادان پوهنتون، دانشجویان و باشنده گان هرات با اشتراک در یک تجمع اعتراضی، خواهان کناره گیری رهبران حکومت وحدت ملی شدند. آنان با انتقاد تند از نا توانی حکومت در تامین امنیت، شعار هایی بر عیله رییس جمهوری و رئیس اجراییه سر دادند. از سویی هم برخی از نمایندگان هرات در شورای ملی و شورای ولایتی در این تجمع اعتراضی تاکید میکنند، که حکومت افغانستان هم اکنون از کنترول رییس جمهوری و رییس اجراییه خارج شده و توسط ستون پنجم اداره میشود.

دامنه اعتراض های ضد حکومتی اکنون از کابل به هرات رسیده، اینجا در مقابل ساختمان دفتر والی هرات عده ای از فعالان سیاسی و مدنی، استادان پوهنتون، دانشجویان و باشندگان این ولایت گرد آمده و هم نوا با مردم کابل، خواهان کناره گیری رهبران حکومت وحدت ملی و برکنار شدن مسئوولان ارشد امنیتی و دادگاهی شدن آنها هستند.

این معترضان افزون بر کناره گیری رهبران حکومت، خواست دیگری که همانا شناسایی و محاکمه کسانی که روز جمعه بر غیر نظامیان در کابل گلوله باری کرده و آنها را به خاک خون کشاندند میباشد.

ناهید فرید و داکترمهدی حدید نماینده گان مردم در شورای ملی و ولایتی، که در این تجمع اعتراضی اشتراک کرده اند، حملات خون بار اخیر در کابل را کار ستون پنجم میخوانند.

این نماینده گان مردم میگویند: اکنون کار حکومت به جایی رسیده که امور حکومت داری از کنترول رییس جمهوری و رییس اجراییه خارج شده و توسط ستون پنجم اداره میشود.

با آنکه اطلاعاتی از تهدیداتی که متوجه این تظاهرات بود، به گوش میرسید، اما این تظاهرات تحت تدابیر شدید امنیتی برگذار گردید.

هزاران سال قبل در شمال ولایت هرات شهری بنام کهندژ ( قهندز ) وجود داشت که به قول سیفی، این شهر را بخت النصر، پنجصد سال قبل از شهر قدیم هرات و بعد از قلعه اختیار الدین، آباد کرده است. بعضی مورخین هم بنای آن را بنام خور نوش حاکم عصرمنوچهر نسبت میدهند . و مسلم است که کهندژ، قبل از شهر قدیم هرات بنا شده است . کهندژ، قرنها در پهلوی شهر هرات، با ترقی یا انحطاط، مواجه بوده و روایت است که در صدر اسلام، یعنی در حدود قرن اول هجری، شهر کهندژ هزار و پنجصد سرای ( منزل نشیمن ) ، هشت مسجد جامع ، نهصد مسجد و دوکان ، چهل حوض و هژده حمام داشته و در عین حال پرورشگاه و اقامت گاه بسی از عالمان و عارفان بوده است. که از جمله میتوان از پیر هرات، حضرت خواجه عبدالله انصاری رح ( ۳۹۶-۴۸۱ )که در کهندز تولد و تربیت یافته است ،نام گرفت. در قرن ششم در فتنه ملا حده ، تخریباتی درین شهر رخ داده و در هجوم وحشیانه قوای چنگیزی ( ۶۱۷ ) بکلی محو و منهدم شده است . کهندژ در قرون اخیر تدریجا" هموار شده و اراضی آن تحت زرع در آمده است. اما بعضی حصص مرتفع ، باز هم بصورت تپه های بلند باقی مانده که به مصرخ و تل قطبیان شهرت یافته بود. ولی درین دهه های اخیر، از آن تپه ها هم اثری نیست و در عوض، خانه ها و آبادی های زیادی در اطراف آن، به مشاهده میرسد .

*

*

Top