تهداب‌گذاری یک پروژه به ارزش نزدیک به ده میلیون افغانی در فراه

سنگ‌تهداب پروژه احاطه دیوار شفاخانه ولایتی فراه روز گذشته به ارزش نزدیک به ده میلیون افغانی از سوی مقام‌های محلی این ولایت گذاشته شد.

در خبرنامه‌ای مقام ولایت فراه آمده است که هزینه این پروژه از سوی وزارت صحت‌عامه کشور پرداخت می‌گردد.

خبرنامه می‌افزاید که ارزش مجموع این دیوار نه میلیون و چهار صد هزار افغانی می‌باشد.

همچنان در خبرنامه آمده‌است که طول این دیوار 1268 متر و به ارتفاع 3 متر در 50 جریب زمین ساخته خواهد شد.

گزارش: نذیر ایوبی

ویرایش: پدرام قاضی‌زاده

*

*

Top