توافق مقدماتی افغانستان با ترکمنستان برای صدور سنگ مرمر و جلوگیری از ورود 5 موتر سنگ قله به کشور ایران

مسئولان اتاقهای تجارت وصنایع ولایت هرات میگویند: قرار است به زودی قراردادی را مبنی بر صادرات سنگ مرمر هرات با کشور ترکمنستان به انجام برسانند. به گفته ی رئیس اتاق تجارت هرات: به تازه گی هیئتی از کشور ترکمنستان برای بررسی کیفیت وظرفیت سنگ مرمر هرات به این ولایت سفر کرده است و تا اکنون توافق شفاهی مبنی بر صادرات سنگ مرمر به کشورترکمنستان صورت گرفته است. از سوی هم اداره محلی هرات میگوید: هیئت جانب ترکمنستان در دیدار با والی هرات اعلام کرده است که بزودی قرار داد صدور 5 صد هزار مترمکعب سنگ مرمر افغانستان با کشور ترکمنستان را عقد خواهند نمود. درهمین حال مسئولان کمیساری بندر اسلام قلعه از جلوگیر 5 موتر تیلر سنگ مرمر که خلاف حکم رئیس جمهور افغانستان درگمرک اسلام قلعه هرات محصول گردیده بود و قرار بود به کشور ایران صادرگردد خبرمیدهند.

سنگ مرمر هرات که یکی از مرغوب‌ترین سنگ‌های تزیینی جهان است، در این اواخر مورد توجه جهانی بخصوص کشور های همسایه قرار گرفته است.

مسئولان اتاق تجارت وصنایع ولایت هرات میگویند: در گذشته سنگ مرمر به شکل ابتدایی و قله استفاده صورت می‌گرفت و به کشورهای همسایه صادرمیگردید و همین مساله باعث گردید تا رئیس جمهوری محمد اشرف غنی در اولین سفرش به ولایت هرات دستورداد تا نباید درآینده هیچگونه سنگ مرمری تازمانیکه در ولایت هرات مورد پروسس یا نیمه پروسس قرار نمیگیرد، به خارج از کشور صادر گردد.

حاجی سعد خطیبی رئیس اتاق تجارت هرات میگوید: مرغوبیت سنگ مرمر چشت هرات، سرمایه‌گذاران خارجی خصوصا تاجران کشور ترکمنستان را بر آن داشته تا در این رابطه سرمایه‌گذاری‌هایی را انجام دهند.

به گفته ی او: اکنون به تازه گی هیئتی به منظور بررسی کیفیت و ظرفیت سنگ مرمر کشور ترکمنستان به هرات سفر کرده است و از برخی معادن و کارخانه های پروسس سنگ مرمر این ولایت دیدن کرده است.

رئیس اتاق تجارت هرات میگوید: توافق شفاهی که با کشورترکمنستان صورت گرفته است، قرار است تا در آینده قرار داد صدور ۵۰۰ هزار متر مکعب سنگ مرمر به این کشور است عقد گردد.

درهمین حال اداره ی محلی هرات میگوید: افغانستان یکی از کشورهایست که دارای معادن غنی بوده و ترکمنستان نیز یکی از بازارهای غنی برای صادرات سنگ مرمر کشور افغانستان است.

جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید: عقد قرار داد با کشور ترکمنستان میتواند در زمینه ی شغلی و افزایش سرمایه های ملی تاثیر گذار باشد.

درهمین حال مسئولان کمیساری بندر مرزی اسلام قلعه با کشور ایران از توقف 5 عراده موتر تیلر که قرار بود سنگ های مرمر را به کشور ایران منتقل نماید، خبرمیدهند.

ولی محمد نیازی کمیسار بندر اسلام قلعه میگوید: براساس حکم رئیس جمهور، صادرات سنگ مرمر باید بصورت پروسس یا نیمه پروسس شده صورت بگیرید و صدور هرگونه سنگ مرمر به صورت قله ممنوع میباشد.

به گفته ی کمیسار اسلام قلعه درحالیکه این سنگ ها درگمرک اسلام قلعه محصول گردیده است وقرار بود به کشور ایران صادر گردد، اما از سوی نیروهای پولیس مرزی توقف و گزارش آن به مسئولان اداره ی محلی داده شده است.

با اینکه زیاد تلاش نمودیم تا با مسئولان گمرکات اسلام قلعه و گمرک مرکزی هرات دراین زمینه صحبتی داشته باشیم، ولی آنها حاضر به مصاحبه دراین زمینه نشدند.

اما جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید: هیئتی به منظور بررسی این قضیه تعین شده است، تا در صورتی که تخطی صورت گرفته باشد، با مرتکبین آن برخورد جدی و قانونی صورت خواهد گرفت.

رئیس اتاقهای تجارت هرات همچنان میگوید: در حال حاضر نه تنها از سنگ مرمر در داخل کشور در عرصه‌های مختلف استفاده صورت می‌گیرد، بلکه این سنگ به چند کشور همسایه از جمله ایران، پاکستان و ترکمنستان، امارات عربی و کشور ایتالیا نیز صادر می‌گردد.

عشق آباد، پایتخت ترکمنستان نیز شهر مرمرین لقب گرفته و این کشور مایل است در پروژه‌های ساختمانی خود به طور گسترده از سنگ مرمر استفاده کند.

از سنگ مرمر برای تزیین خانه و ساخت لوازم تزیینی خصوصا مجسمه‌های سنگی استفاده می‌گردد. این سنگ که یکی از زیباترین و سخت‌ترین سنگ‌ها در جهان است، از زمان‌های زیادی مورد توجه بوده است. به طوری که اکثر آبدات تاریخی جهانی که تا هنوز باقی مانده‌اند، با این سنگ تزیین شده‌اند.

Top