توزیع بیشتر از دو میلیون افغانی پول نقد برای متضررین از جنگ‌های اخیر

بیشتر از دو میلیون افغانی پول نقد به خانواده‎های شهدا و زخمیان رویدادهای هراس‌افگنی اخیر در ولایت هرات توزیع گردید.

جیلانی فرهاد سخن‎گوی والی هرات می‌گوید دو میلیون و چهارصد هزار افغانی پول نقد از بودجه دولت به نُه خانواده شهید حملات هراس‌افگنی اخیر و سی و چهار خانواده‌های آسیب دیده از این رویدادها، از سوی والی این ولایت توزیع گردید.

او گفت این کمک‌ها از سوی حکومت به مناسبت ماه مبارک رمضان توزیع گردیده است.

فرهاد ادامه داد که والی این ولایت گفت در حملات تروریستی بیشتر ضرر متوجه غیرنظامیان است.

از سوی هم خانواده‌های متضررین از جنگ‌ها از حکومت می‌خواهند تا کودکان‌ شهدا را مورد حمایت خود قرار دهند.

کانال تل‌گرام کهندژ

*

*

Top