توقف شش موتر پُر از مواد غذایی از سوی طالبان‌مسلح در مسیر هرات – غور

طالبان‌مسلح روز گذشته در مسیر هرات – غور شش موتر حاوی مواد غذایی مربوط به موسسه WFP را که قرار بود برای بیجاشدگان داخلی توزیع گردد، را متوقف ساخته و تا اکنون از سرنوشت آن خبری نیست.

عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور می‌گوید روز گذشته شش موتر پُر از مواد غذایی که قرار بود برای بیجاشدگان داخلی در این ولایت توزیع گردد، در مسیر راه از سوی مخالفان مسلح توقف داده شد.

خطیبی گفت این مواد شامل، برنج، آرد، روغن و غیره مواد غذایی می‌باشدکه قرار بود از سوی موسسه جهانی غذا یا دبلیو – اف – پی برای بیجاشدگان توزیع گردد.

سخنگوی والی غور اضافه کرد که اداره محلی تلاش دارد تا با پادرمیانی بزرگان قومی، این مواد غذایی را دوباره به دست آورد.

در همین حال شماری از منابع در غور می‌گویند تعداد این موتر ها هشت عراده بوده است.

گروه طالبان‌مسلح تا اکنون در این باره چیزی نگفته اند.

گزارش: نذیر ایوبی

ویرایش: پدرام قاضی‌زاده

*

*

Top