تکمیل یک کانال آب‌یاری با هزینه‌ای بیش از چهار میلیون افغانی در هرات

یک کانال آب‌یاری در ولسوالی زنده‌جان ولایت هرات، روزگذشته از سوی رییس اداره زراعت هرات گشایش و مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

عبدالصبور رحمانی رییس اداره زراعت هرات می‌گوید سربند و کانال قریه صفرخان ولسوالی زنده‌جان این ولایت به هزینه‌ای چهار میلیون دو صد و پنجاه هزار افغانی از بودجه این اداره تکمیل گردید.

او گفت این کانال 400 هکتار زمین در پنج قریه این ولسوالی را آب‌یاری خواهد کرد و ده‌ها خانواده از آب زراعتی مستفید خواهند شد.

آقای رحمانی افزود که این کانال بر علاوه‌ای آب‌یاری زمین‌های زراعتی برای جلوگیری از سیلاب‌ها و مدیریت آب نیز رول مهم دارد.

وی از مردم خواست در حفظ و مراقبت این کانال با دولت سهم بگیرند.

گزارش: نذیر ایوبی

*

*

Top