جان باختن سه‌تن بر اثر رویداد چاقو خوردگی در هرات

در سه رویداد جداگانه در ولایت هرات، سه‌تن در پی رویداد چاقو خوردگی، جان باخته اند.

محمدرفیق شیرزی سخنگوی شفاخانه‌ای مرکزی هرات می‌گوید در 24 ساعت گذشته سه‌تن را از نقاط مختلف این ولایت به این شفاخانه منتقل کرده اند.

او گفت در این رویدادها، سه مرد از اثر چاقو خوردگی جان باخته اند.

شیرزی ادامه داد که این سه‌‌تن از ناحیه نهم و پایان‌آب شهر هرات و یک‌تن دیگر از ولسوالی پشتون‌زرغون می‌باشد.

در همین‌حال مقام‌های امنیتی در هرات جان‌باختن یک‌تن از سه تن را تایید می‌کنند.

رویدادهای چاقوخوردگی و ترور در ولایت هرات در این اواخر افزایش یافته است.

*

*

Top