جان باختن فرمانده پولیس ولسوالی پشت‌رود فراه

فرمانده پولیس ولسوالی پشت‌رود ولایت فراه شام روز گذشته در یک کمین طالبان‌مسلح جان باخت و دو نگهبان‌اش زخمی شده اند.

محمدناصر مهری سخنگوی والی فراه به خبرگزاری کهندژ گفت شام روز گذشته محمدابراهیم فرمانده پولیس ولسوالی پشت‌رود این ولایت با نگهبانان‌اش در منطقه‌ای ماده‌گان این ولسوالی با کمین طالبان‌مسلح مواجه شد.

او گفت در این رویداد محمدابراهیم فرمانده پولیس ولسوالی پشت‌رود فراه جان باخت و دو نگهبان‌اش زخمی گردید.

مهری افزود وضعیت سربازان زخمی شده خوب است.

سخنگوی والی فراه ادامه داد که برای ساعاتِ درگیری رخ داد و تلفاتِ هم به طالبان‌مسلح وارد شد اما آمار دقیق هنوز به دست نیامده است.

طالبان‌مسلح در خبرنامه‌ای مسوولیت این رویداد را پذیرفته اند اما از آمار تلفات گروه‌شان چیزی نگفته اند.

*

*

Top