حمایت باشنده گان هرات از نیروهای امنیتی و حکومت وحدت ملی

ده ها تن از عالمان دین، نماینده گان مردم بزرگان قوم وفعالین جامعه مدنی در یک گردهمایی حمایت خود را از حکومت وحدت ملی و قوای مسلح کشور اعلام کردند و از شهروندان کشور خواستند تا اتحاد و اتفاق شان را حفظ نمایند. اشتراک کنندگان درین برنامه همچنان تاکید میکنند تا به استخبارات کشور های منطقه اجازه نخواهند داد تا دیگر درامور داخلی وحکومت داری افغانستان مداخله نمایند.

امروز در تالار مولانا جلال الدین محمد بلخی هرات از چهار ولایت غرب کشور بزرگان قومی، علما ونمایندگان مردم گردهم آمدند و از گروه های مسلح مخالف دولت خواستند تا دست از مخالفت کشیده وبه روند صلح یکجاشوند.

درهمین حال نماینده گان مردم هرات در پارلمان میگویند: هدف از گردهمایی آنها پشتیبانی از برنامه های حکومت وحدت ملی می باشد و از تمامی شهروندان افغانستان میخواهند تا اتحاد و اتفاق خود را حفظ نموده و در راستای حفظ حکومت وحدت ملی و تامین امنیت کشور تلاش نمایند.

آنها همچنان مدعی شدند که اجازه دخالت به استخبارات کشورهای منطقه در امور حکومت داری افغانستان را نخواهند داد.

همچنان اشتراک کننده گان در این محفل خواهان آن هستند تا رهبران حکومت وحدت ملی به خاطر همبستگی بیشتر وآوردن صلح درکشور باید زمینه های اشتغال زایی و تحصیل را برای همه اقوام یکسان فراهم سازد.

عالمان دینی و بزرگان قومی از رهبران حکومت وحدت ملی نیز میخواهند تا درکار شان جدی بوده ورای مردم را که برایشان داده اند احترام کنند.

این گردهمایی درحالی راه اندازی میشود که حملات اخیر درمرکز کشور که صدهاتن را به کام مرگ فرستاد خشم فعالین مدنی وانزجار مردم را نسبت به عملکرد ضعیف حکومت درمقابل ترورستان درین اواخر درپی داشته است.

هزاران سال قبل در شمال ولایت هرات شهری بنام کهندژ ( قهندز ) وجود داشت که به قول سیفی، این شهر را بخت النصر، پنجصد سال قبل از شهر قدیم هرات و بعد از قلعه اختیار الدین، آباد کرده است. بعضی مورخین هم بنای آن را بنام خور نوش حاکم عصرمنوچهر نسبت میدهند . و مسلم است که کهندژ، قبل از شهر قدیم هرات بنا شده است . کهندژ، قرنها در پهلوی شهر هرات، با ترقی یا انحطاط، مواجه بوده و روایت است که در صدر اسلام، یعنی در حدود قرن اول هجری، شهر کهندژ هزار و پنجصد سرای ( منزل نشیمن ) ، هشت مسجد جامع ، نهصد مسجد و دوکان ، چهل حوض و هژده حمام داشته و در عین حال پرورشگاه و اقامت گاه بسی از عالمان و عارفان بوده است. که از جمله میتوان از پیر هرات، حضرت خواجه عبدالله انصاری رح ( ۳۹۶-۴۸۱ )که در کهندز تولد و تربیت یافته است ،نام گرفت. در قرن ششم در فتنه ملا حده ، تخریباتی درین شهر رخ داده و در هجوم وحشیانه قوای چنگیزی ( ۶۱۷ ) بکلی محو و منهدم شده است . کهندژ در قرون اخیر تدریجا" هموار شده و اراضی آن تحت زرع در آمده است. اما بعضی حصص مرتفع ، باز هم بصورت تپه های بلند باقی مانده که به مصرخ و تل قطبیان شهرت یافته بود. ولی درین دهه های اخیر، از آن تپه ها هم اثری نیست و در عوض، خانه ها و آبادی های زیادی در اطراف آن، به مشاهده میرسد .

*

*

Top