خبرنگاران و چالش‌های کاری

شماری از خبرنگاران در غرب کشور از نبود مصئونیت کاری و امنیتی و هم‌چنان عدم دسترسی به اطلاعات شکایت داشته و می‌گویند حکومت به‌خاطر رفع این چالش‌ها هیچ اقدامِ نکرده است.

آنان تاکید  دارند که با گذشت هر روز و افزایش نهادهای حامی خبرنگاران، اما خبرنگاران بیشتر در معرض خطر قرار می‌گیرند.

فرهاد جویا یک‌تن از خبرنگاران در حوزه غرب می‌گوید در فرایند اطلاع‌رسانی به مردم با مشکلات زیادی مواجه است.

او گفت نبود قانون‌کار در اداره‌های خصوصی از جمله چالش‌های سر راه‌شان می‌باشد و بر نگرانی‌های امنیتی‌شان افزوده است.

با این‌حال شعیب تنها شکران یک‌تن دیگر از خبرنگاران در حوزه‌غرب تاکید دارد که مسوولان اداره‌های دولتی در این حوزه از دادن اطلاعات به خبرنگاران خود داری می‌کنند.

او گفت با آنکه قانون حق‌دسترسی به اطلاعات نیز نشر شده است و اکنون در مرحله‌ای اجرا گذاشته شده است اما هیچ یک از مسوولان اداره‌های دولتی خود را مکلف به اجرای آن نمی‌دانند.

از سوی‌هم محی‌الدین نوری معاون مالی و اداری ولایت هرات می‌گوید آنان در تلاش رفع چالش‌های پیش روی خبرنگاران در این حوزه اند.

آقای نوری افزود در بخش خشونت علیه خبرنگاران تا اکنون کمتر شکایت درج شده و بیشتر مواقع به شکل عرفی حل می‌گردد.

قابل ذکر است که به گفته‌ای مسوولان نهادهای حامی خبرنگاران، خشونت در برابر خبرنگاران نسبت به سال گذشته 60 درصد افزایش یافته است.

گزارش: نذیر ایوبی

ویرایش: پدرام قاضی‌زاده

*

*

Top