در بادغیس هفتادهزار دانش‌آموز از رفتن به مکتب بازماندند

مسوولان در ریاست معارف ولایت بادغیس می‌گویند با آغاز سال تعلیمی جدید هفتاد هزار دانش‌آموز به‌دلیل مشکلات ناامنی در شمارِ از ولسوالی‌های این ولایت از رفتن به مکتب محروم مانده اند.

ذکریا رحیمی رییس معارف ولایت بادغیس می‌گوید سال گذشته هشت‌باب مکتب در ولسوالی‌های بالامرغاب، مُقر و قادس این ولایت به‌دلیل ناامنی‌های مسدود گردید.

او گفت با مسدود شدن این مکاتب، هفتادهزار دانش آموز که 41 هزار آنان را دختران تشکیل می‌دهند، از رفتن به مکتب محروم مانده اند.

آقای رحیمی در ادامه افزود که تلاش‌ها در سال جدید تعلیمی جریان دارد که تا این مکاتب دوباره فعال گردد.

رییس معارف بادغیس تاکید داشت که ضعف اقتصادی و عدم توجه خانواده‌ها به آموزش و پرورش کودکان‌شان سبب شده تا مشکلات جدی‌تری در عرصه‌ای معارف داشته باشیم.

در همین‌حال مقام‌های محلی در بادغیس می‌گویند که مخالفان‌مسلح از هر وسیله‌ای ممکن تلاش دارند تا کودکان افغان از تعلیم دور سازند.

قابل یاد آوری است که در ولایت بادغیس نزدیک به 130 هزار دانش‌آموز، بیشتر از دو هزار آموزگار در 480 مزکر تعلیمی زیر نظر وزارت معارف مشغول فعالیت هستند.

کانال تلگرام کهندژ

*

*

Top