رئیس شورای علما: گروه های تروریستی در صدد راه اندازی جنگ های فرقه ی در کشور

گروهای تروریستی با انجام حملات انتحاری وانفجاری در پی هدف قرار دادن علمای دینی هستند، تا جنگ های فرقه ی و مذهبی را در کشور دامن بزنند. این مطلب را مولوی خدایداد صالح رئیس شورای علمای حوزه ی غرب پس از حمله انفجاری روزگذشته در مقابل دروازه ی شمالی مسجد جامع بزرگ شهر هرات ابراز داشت. مولوی صالح بر اتحاد و اتفاق مردم تاکید نموده میگوید: علمای حوزه غرب از حکومت وحدت ملی حمایت نموده، اما تاکید دارند که دولت باید برای تامین امنیت شهرواندان کشور تلاش بیشتر نماید.

حوالی ساعت 3:00 روزگذشته یک انفجار در دروزاه ی شمالی مسجد جامع هرات صورت گرفت که گفته میشود: هدف این انفجار رئیس شورای علمای حوزه ی غرب کشور بوده است.

این انفجار 9 کشته و 19 زخمی برجای گذاشت، که بیشتر آنها را علمای شامل میباشند، که هنگام بیرون شدن از جلسه ی هفته وار شورای علمای حوزه غرب، با این رویداد روبرو شده اند.

مولوی خداداد صالح رئیس شورای علمای حوزه ی غرب کشور میگوید: دشمنان دین و مردم افغانستان تلاش میکنند تا با حمله برمساجد و مسلمانان، بین مذاهب اسلامی تفرقه افگنی نمایند.

وی افزود: این دشمنان قسم خورده ی وطن، ازهرنیرنگ وفریبی برای بدنام ساختن، مسلمانان و صدمه رساندن به آنان استفاده میکنند، اما تاکید دارد که مردم افغانستان بیشتر از پیش برای اتحاد و اتفاق میان اقوام و مذاهب تلاش میکنند.

رئیس شورای علمای حوزه غرب نیروهای امنیتی را با کم کاریم متهم نموده، میگوید: با اینکه این هشدارهای امنیتی بارها با بخش های استخباراتی و کشفی شریک ساخته شده است، اما بازهم اتفاقی که نباید میافتد، افتاد.

درهمین حال جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید: ده ها طرح و پلان تخریبی دشمنان مردم افغانستان و مخالفان دولت طی سال روان، کشف وخنثی گردید، با آنهم نیروهای امنیتی متعهد به تامین امنیت جدی شهرواندان هرات میباشند.

از سوی هم رئیس شورای علمای حوزه غرب کشور: که افغانستان کشور اسلامی بوده و حراست و پاسداری از آن وجیبه دینی آحاد ملت است.

این عالم دینی میگوید: با اینکه دولت وحدت ملی با مشکلات وچالش های زیادی روبرو است، اما مردم افغانستان نباید، راه را برای دشمنان کشور بازنموده و باعث وراندازی آن شوند.

حمله ی انفجاری روز گذشته در حالی در داخل شهرهرات به وقوع پیوست که راپورهای تهدیدات امنیتی برای مقامهای امنیتی از چند روز بدین سو وجود داشت.

روز گذشته قوماندان امنیه هرات گفت: تا هنوز هم تهدیداتی وجود دارد، اما نیروهای امنیتی و کشفی در تلاش شناسایی و خنثی سازی طرح و پلانهای دشمان مردم و وطن هستند.

هزاران سال قبل در شمال ولایت هرات شهری بنام کهندژ ( قهندز ) وجود داشت که به قول سیفی، این شهر را بخت النصر، پنجصد سال قبل از شهر قدیم هرات و بعد از قلعه اختیار الدین، آباد کرده است. بعضی مورخین هم بنای آن را بنام خور نوش حاکم عصرمنوچهر نسبت میدهند . و مسلم است که کهندژ، قبل از شهر قدیم هرات بنا شده است . کهندژ، قرنها در پهلوی شهر هرات، با ترقی یا انحطاط، مواجه بوده و روایت است که در صدر اسلام، یعنی در حدود قرن اول هجری، شهر کهندژ هزار و پنجصد سرای ( منزل نشیمن ) ، هشت مسجد جامع ، نهصد مسجد و دوکان ، چهل حوض و هژده حمام داشته و در عین حال پرورشگاه و اقامت گاه بسی از عالمان و عارفان بوده است. که از جمله میتوان از پیر هرات، حضرت خواجه عبدالله انصاری رح ( ۳۹۶-۴۸۱ )که در کهندز تولد و تربیت یافته است ،نام گرفت. در قرن ششم در فتنه ملا حده ، تخریباتی درین شهر رخ داده و در هجوم وحشیانه قوای چنگیزی ( ۶۱۷ ) بکلی محو و منهدم شده است . کهندژ در قرون اخیر تدریجا" هموار شده و اراضی آن تحت زرع در آمده است. اما بعضی حصص مرتفع ، باز هم بصورت تپه های بلند باقی مانده که به مصرخ و تل قطبیان شهرت یافته بود. ولی درین دهه های اخیر، از آن تپه ها هم اثری نیست و در عوض، خانه ها و آبادی های زیادی در اطراف آن، به مشاهده میرسد .

*

*

Top