رییس جمهور غنی: افغانستان سیاست وصل دارد نه جدایی

محمداشرف غنی رییس جمهوری کشور صبح‌امروز در مراسم اختتامیه پروژه تاپی در خاک ترکمنستان وارد آن کشور گردید و در سخنرانی خود گفت که افغانستان سیاست وصل دارد، نه سیاست جدایی.

آقای غنی پروژه تاپی را کوریدور انکشافی بیان کرد و افزود که این پروژه امروز آسیایی جنوبی را به شمال و آسیای مرکزی را به سوی جنوب وصل می‌سازد و نقطقه‌ای وصل آن افغانستان است.

رییس جمهوری کشور در ادامه  افزود اکنون چهار کشور عضو پروژه ای تاپی نشان داده اند که روی اقتصاد به حیث یک بحث عمده می‌نگرند.

محمداشرف غنی تاکید نمود که آینده‌گان باید بدانند که ما امروز یک تهداب و یک دیدگاه بزرگ را گذاشتیم و این دیدگاه می‌تواند با فقر، افراطیت و بی‌کاری غالب شود.

قرار است امروز جمعه، در حضور سران هر چهار کشور مراسم گشایش پروژه تاپی در خاک افغانستان آغاز گردد.

*

*

Top