ساخت سی باب کشمش‌خانه به ارزش 29 میلیون افغانی در فراه

قرار است سی باب کشمش‌خانه به ارزش نزدیک به سی میلیون افغانی در ولسوالی‌های خاک‌‎سفید و پشت‌رود فراه از سوی اداره زراعت این ولایت اعمار گردد.

در خبرنامه‌ای که از سوی دفتر مطبوعاتی مقام ولایت فراه آمده بیان شده است که برای حفاظت از زحمات دهقانان در این ولایت، قرار است به ارزش 29 میلیون افغانی سی باب کشمش‌خانه در دو ولسوالی فراه اعمار گردد.

خبرنامه می‌افزاید که والی فراه در زمان عقد قرار داد این پروژه‌ها، افزود که تلاش‌هایش برای رشد زراعت در این ولایت ادامه دارد.

هم‌چنان در قسمتِ از این خبرنامه آمده که در جلسه با والی فراه قرار داد اعمار 538 متر دیوار استنادی در ولسوالی خاک‌سفید و هم‌چنان 14 بند آب‌گردان در ولسوالی پشت‌رود نیز به امضا رسید.

منبع افزود که این پروژه‌ها از سوی موسسه رشد زراعت و انکشاف روستایی به همکاری ریاست زراعت این ولایت تکمیل و مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

به دلیل ناامنی‌ها در فراه، کمتر این ولایت شاهد بازسازی بوده است.

*

*

Top