ساخت یک کانال آب‌یاری به هزینه چهارمیلون افغانی در هرات

یک کانال آب‌یاری به ارزش چهار میلیون افغانی از بودجه وزارت انرژی و آب کشور در ولسوالی زنده‌جان هرات تکمیل و مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

در خبرنامه‌ای وزارت انرژی و آب کشور آمده است که کانال آب یاری اوغه دارای 17 کیلومتر طول می‌باشد و با ساخت آن سه قریه شامل شاده، اوغه و مامورین ولسوالی زنده‌جان را آب‌یاری خواهد کرد.

منبع می افزاید هزینه این کانال چهار میلیون افغانی است که از بودجه این وزارت پرداخت شده است.

در خبرنامه هم‌چنان آمده که این کانال بیست هزار جریب زمین در این ولسوالی را آب‌یاری خواهد کرد.

باشندگان این ولسوالی از تکمیل این پروژه ابراز خرسندی می‌کنند و می‌گویند همه ساله به دلیل سرازیر شدن سیلاب بیشتر محصولات‌شان از بین می‌رفت.

گزارش: نذیر ایوبی

ویرایش: پدرام قاضی‌زاده

*

*

Top