سالانه نزدیک به پنج میلیارد افغانی پول فرسوده شده حریق می‌گردد

مسوولان د افغانستان بانک در حوزه غرب می‌گویند به اثر بی‌توجهی شهروندان کشور، سالانه نزدیک به پنج میلیارد افغانی پول فرسایش شده، آتش زده می‌شود.

انورشاه یوسفی رییس د افغانستان در حوزه غرب کشور در یک مصاحبه با خبرگزاری کهندژ گفت بی‌توجهی‌های مردم نسبت به پول ملی کشور، سبب شده تا سالانه میلیون‌ها افغانی از بودجه دولت صرف چاپ پول جدید گردد.

وی گفت سالانه در افغانستان بین چهار تا پنج میلیارد افغانی پول فرسوده شده، آتش زده می‌شود که این رقم در هیچ یک از کشورهای جهان دیده نشده است.

او می‌گوید اخیراً بانک مرکزی افغانستان به‌خاطر متوجه ساختن مردم به نگهداری پول، بانک‌نوت‌های فرسوده شده را غیر قابل اعتبار دانسته است.

آقای یوسفی می‌گوید به دنبال سر و صداهای مردم پس از غیرقابل اعتبارشدن شماری از پول‌ها، بانک مرکزی فقط در چند مورد استثنایی پول‌ها را نمی‌گیرد.

او می‌گوید اگر پول‌ها با قلم‌توش یک خط کوچک هم داشته باشد، گوشه‌اش کم باشد و یا از نوار چسپ استفاده شده باشد، نیز قابل چلند می‌باشد.

رییس د افغانستان بانک در ادامه‌ای صبحت‌های خود افزود که به تمام بانک‌های خصوصی و دولتی هدایت داده شده تا پول‌های قابل چلند را از مردم اخذ کنند و در غیر آن با افراد متخلف برخورد می‌شود.

وی تاکید کرد که قیمت هر بانک نوت از زمان چاپ تا توزیع آن به بازار ده افغانی است و در صورت بی‌توجهی مردم نسبت به پول، ضرر بیشتر متوجه حکومت است.

گزارش: نذیر ایوبی

ویرایش: پدرام قاضی‌زاده

*

*

Top