سنگ‌تهداب مجتمع جدید ریاست اراضی هرات گذاشته شد

سنگ‌تهداب مجتمع جدید ریاست اراضی ولایت هرات روز گذشته با حضور رییس عمومی اداره اراضی و وزیر شهرسازی کشور گذاشته شد.

در خبرنامه‌ای ریاست اراضی ولایت هرات آمده است که روز گذشته سنگ‌تهداب مجتمع جدید ریاست اراضی این ولایت توسط جواد پیکار رییس عمومی اداره اراضی و وزیر شهرسازی کشور گذاشته شد.

در این خبرنامه ذکر شده که این ساختمان قرار است تا شش‌ماه دیگر در چهار طبقه به شکل پخته و اساسی تکمیل گردد.

منبع می‌افزاید که هزینه‌ای این ساختمان بیشتر از یک میلیون دالر آمریکایی می‌باشد که از بودجه ریاست عمومی اراضی پرداخت می‌گردد.

قرار است ساختمان جدید ریاست اراضی در دشت خواجه عبدالله انصاری (رح) اعمار گردد.

*

*

Top