سه سال زندان برای دو قاچاقبر مواد مخدر در هرات

دوتن به اتهام قاچاق مواد مخدر از سوی دیوان امنیت‌عامه دادگاه استیناف ولایت هرات هر کدام به سه سال زندان محکوم شدند.

این افراد چندی پیش از سوی پولیس مبارزه با مواد مخدر هرات بازداشت و به‌خاطر طی مراحل دوسیه‌های‌شان به ارگان‌های عدلی و قضایی سپرده شده اند.

در خبرنامه‌ای دادگاه هرات آمده است که در جلسه‌ای علنی دیوان امنیت‌عامه این دادگاه، هر کدام از این دو تن به سه سال زندان محکوم به مجازات شده اند.

هم‌چنان در ادامه‌ای خبرنامه امده که دوسیه‌های سرقت برق، شروع به سرقت اموال پروژه سمنت، تزویر و فریب‌کاری مورد رسیدگی قرار گرفت که در نتیجه متهمین مذکور به حبس‌های بین چهارماه الی شش‌ماه محکوم به مجازات شدند.

در اخیر حق تمیزطلبی‌شان در میعاد معینه محفوظ اعلام شد.

*

*

Top