شروع جمع‌آوری موترهای غیرقانونی از سطح شهر هرات

صبح‌امروز به اساس فرمان وزارت داخله افغانستان، پروسه جمع‌آوری موترهای غیرقانون و شیشه‌سیاه در سطح شهر هرات آغاز گردید.

عبدالاحد ولی‌زاده سخنگوی پولیس هرات می‌گوید به اساس فرمان وزارت داخله کشور قرار است تمامی موتر های بدون اسناد اشترنگ افغانستان جمع‌آوری و پس از طی مراحل به آنان اسناد قانونی توزیع گردد.

او گفت در کنار این، موتر های که دارای شیشه‌های سیاه هستند از سوی پولیس توقف داده خواهد شد و شیشه‌های آن پاک می‌گردد.

سخنگوی پولیس هرات گفت پس از ختم پروسه‌ای جمع‌آوری موتر های غیرقانونی اشترنگ افغانستان، به اساس هدایت وزارت داخله کشور، تمامی موتر های اشترنگ پاکستان زیر نام ویشی جمع‌آوری و پرزه خواهد شد.

هر چند پیش از این نماینده‌های مردم در شورای ولایتی هرات مانع جمع‌آوری موتر های اشترنگ پاکستان (ویشی) شده بودند، اما حالا آقای ولی‌زاده می‌گوید هر شهروند کشور مکلف به رعایت قوانین و اطاعت آن می‌باشد.

گزارش: نذیر ایوبی

*

*

Top