شهروندان هرات: از ادامه‌ای کار وزیر انرژی و آب کشور حمایت می‎کنیم

شمار از شهروندان و نمایندگان مردم هرات در پارلمان روز گذشته در یک گردهمایی از کارکرد علی‌احمد عثمانی وزیر انرژی و آب کشور قدردانی نموده و از ادامه‌ای کار وی اعلام حمایت کردند.

این واکنش‌ها پس از لغو سفر آقای عثمانی از سوی رییس جمهوری افغانستان به ولایت بلخ صورت گرفت.

شماری از نمایندگان مردم هرات در پارلمان و شهروندان این ولایت روز گذشته در یک گردهمایی از کارکرد علی‌احمد عثمانی به عنوان وزیر انرژی و آب کشور ستایش کردند.

خلیل‌احمد شهیدزاده نماینده مردم در پارلمان افغانستان می‌گوید کشور دست‌خوش توطعه‌های نابود کننده قرار گرفته و اکنون هر نقطه‌ای این وطن با خون جوانان رنگ شده است.

او از رهبران حکومت وحدت ملی خواست تا تعصبات قومی، سمتی و زبانی را کنار گذاشته و افرادِ که شایستگی دارند را به چالش نکشند.

فرهاد مجیدی نماینده مردم در پارلمان نیز از کارکرد آقای عثمانی قدردانی کرد و افزود که در یک سال پسین وزیر انرژی و آب کشور توانسته تا کارهای مثبتِ انجام دهد.

او می گوید حکومت باید به مردم هرات در کابینه سهم بیشترِ بدهد و حالا آنکه دیده می‌شود که یک سهم این ولایت را نیز می‌خواهند با توطعه‌های‌شان از هراتیان بگیرند.

از سوی هم شمار دیگر از شهروندان هرات از ادامه‌ای کار آقای عثمانی حمایت کردند.

هفته‌ای پیش هنگامیکه وزیر انرژی و آب کشور می‌خواست به خاطر گشایش یک پروژه‌ای برق‌رسانی به ولایت بلخ برود، به دستور رییس جمهور غنی در میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی از پرواز وی جلوگیری صورت گرفت.

کانال تل‌گرام کهندژ

*

*

Top