طالبان‌مسلح سه عضو یک خانواده را در غور تیرباران کرده اند

در نتیجه‌‌ای درگیری میان افراد مسلح غیر مسوول و طالبان‌مسلح در ولسوالی تولک ولایت غور، دست‌کم سه‌تن کشته شده اند.

عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور می‌گوید عبدالحمید یک‌تن از فرماندهان گروه طالبان‌مسلح روز گذشته با جهان‌شیر یک‌تن از افراد مسلح غیر مسوول با هم درگیر شدند.

او گفت در این زد و خورد، دو پسر جهان‌شیر کشته و خودش نیز زخمی شده است.

آقای خطیبی گفت عبدالحمید چندی پیش از زندان پُل‌چرخی کابل آزاد شده بود و اکنون از جمله مخالفان‌مسلح دولت در غور است.

در همین‌حال یک منبع محلی در غور می‌گوید که در این رویداد سه‌تن که شامل پدر و دو پسر است، کشته شده اند.

در غور به دلیل موجودیت سلاح غیرقانونی در نزد افراد مسلح، این ولایت را به یکی از ولایت‌های ناامن مبدل کرد است.

*

*

Top