غیر قانونی خوانده شدن حکومت وحدت ملی از سوی انورالحق احدی وزیر پیشین مالیه کشور

انورالحق احدی وزیر پیشین مالیه کشور و رئیس جبهه ملی نوین افغانستان در یک گردهمایی در ولایت هرات، با غیرقانونی خواندن حکومت وحدت ملی، سران این حکومت را به ناتوانی متهم کرد. آقای احدی که در میان صدها تن صحبت می کرد تاکید نمود، ریاست اجراییه غیرقانونی است و حکومت وحدت ملی نتیجه تقلب گسترده در انتخابات ریاست جمهوری است. از سوی دیگر آگاهان امور سیاسی در هرات این گفته های آقای احدی را بی انصافی در برابر دستاوردهای حکومت وحدت ملی می خوانند.

طوفانی از انتقاد بر عملکرد حکومت وحدت ملی در این گردهمایی؛ گردهمایی جبهه ملی نوین افغانستان به رهبری انورالحق احدی وزیر پیشین مالیه کشور.

آقای احدی در این گردهمایی که در میان صدها تن از هوادارانش صحبت می کرد، حکومت وحدت ملی را ناکام خواند و رهبران این حکومت را ناتوان.

انورالحق احدی وزیر پیشین مالیه کشور و رئیس جبهه ملی نوین افغانستان تاکید می کند که حکومت در تامین امنیت مردم و رفع مشکلات اقتصادی و بیکاری ناکام بوده است و مردم باید برای به دست آوردن حقوق خود دست به کار شوند.

آقای احدی حکومت وحدت ملی را غیر قانونی می داند و می گوید: اختلافات میان سران این حکومت، افغانستان را به بحران مواجه ساخته است.

او همچنان تاکید می کند که رئیس جمهور غنی اعتنایی به قانون اساسی ندارد و از سوی سیاسیون افغان استفاده ابزار می کند.

انورالحق احدی همچنان از توزیع سلاح به افراد مسلح غیرمسوول از سوی حکومت خبر می دهد.

از سوی دیگر آگاهان امور سیاسی در هرات این گفته های آقای احدی را بی انصافی در برابر دستاوردهای حکومت وحدت ملی می خوانند.

به باور عبدالقادر کامل آگاه امور سیاسی، بااینکه مشکلات زیادی در حکومت وحدت ملی وجود دارد اما برای بهبود وضعیت جاری هم تلاش هایی از آدرس رهبران این حکومت صورت گرفته است.

این گفته ها در حالی مطرح می شود که مقام های حکومتی پس از برکناری از قدرت، همواره عملکرد حکومت را به باد انتقاد می گیرند.

هزاران سال قبل در شمال ولایت هرات شهری بنام کهندژ( قهندز ) وجود داشت که به قول سیفی، این شهر را بخت النصر، پنجصد سال قبل از شهر قدیم هرات و بعد از قلعه اختیار الدین، آباد کرده است. بعضی مورخین هم بنای آن را بنام "خورنوش حاکم عصرمنوچهر" نسبت میدهند و مسلم است که کهندژ، قبل از شهر قدیم هرات بنا شده است. کهندژ، قرنها در پهلوی شهر هرات، با ترقی یا انحطاط، مواجه بوده و روایت است که در صدر اسلام، یعنی در حدود قرن اول هجری، شهر کهندژ هزار و پنجصد سرای(منزل نشیمن)، هشت مسجد جامع، نهصد مسجد و دوکان، چهل حوض و هژده حمام داشته و در عین حال پرورشگاه و اقامت گاه بسی از عالمان و عارفان بوده است، که از جمله میتوان از پیر هرات، حضرت خواجه عبدالله انصاری رح( ۳۹۶-۴۸۱ ) که در کهندژ تولد و تربیت یافته است، نام گرفت. در قرن ششم در فتنه ملا حده، تخریباتی درین شهر رخ داده و در هجوم وحشیانه قوای چنگیزی( ۶۱۷ ) بکلی محو و منهدم شده است. کهندژ در قرون اخیر تدریجا" هموار شده و اراضی آن تحت زرع در آمد، اما بعضی حصص مرتفع، باز هم بصورت تپه های بلند باقی مانده که به مصرخ و تل قطبیان شهرت یافته بود، ولی درین دهه های اخیر، از آن تپه ها هم اثری نیست و در عوض، خانه ها و آبادی های زیادی در اطراف آن، به مشاهده میرسد.

*

*

Top