فراهم شدن زمینه کار برای 6 صد تن از باشنده گان ولایت فراه

براساس دستور رئیس جمهوری مبنی بر طبیق برنامه ی کاریابی، برای 6 صد تن از باشنده گان ولایت فراه زمینه ی کار مساعد گردید. گفته میشود: 50 درصد این برنامه سهم زنانی که متقاضی کار هستند میباشد.

محمد ناصر مهری سخنگوی والی فراه میگوید: این برنامه تحت نام (شهر پاک و سبز) با حضور مقامهای محلی، وکلای گذر، شاروالی، دفتر هبیتات، جوانان و زنان شهر فراه افتتاح گردید.farah-pgo-press-4

وی افزود: دراین برنامه که از سوی USAID تمویل و توسط دفتر هبیتات و اداره ی شاروالی فراه نظارت میگردد، 6 صد تن به مدت دو سال شامل کار خواهند شد.

به گفته ی مهری: در این برنامه در ولایت فراه برای 6 صد نفر زمینه کار برابر خواهد گردید که 50 فیصد سهم زنان متقاضی شغل میباشد.

گفته میشود: در این برنامه که به مدت دوسال به طول خواهد انجامید، 10 شورا تشکیل خواهد شد که برای هر شورا 70 هزار دالر آمریکایی در نظر گرفته شده وبرای هر کارگر روزانه 5 دالر آمریکایی مزد داده میشود.

این برنامه بر اساس فرمان رئیس جمهور در 10 ولایت کشور تطبیق خواهد گردید، که برای 10 هزار نفرزمینه ی کار را فراهم خواهد نمود.

درحال حاضر در برنامه ی که درولایت فراه راه اندازی گردیده است، 140 نفر کارگر فنی و 400 نفر غیر فنی در برنامه های مختلف شهر پاک و سبز کار و فعالیت خواهند نمود.

هزاران سال قبل در شمال ولایت هرات شهری بنام کهندژ ( قهندز ) وجود داشت که به قول سیفی، این شهر را بخت النصر، پنجصد سال قبل از شهر قدیم هرات و بعد از قلعه اختیار الدین، آباد کرده است. بعضی مورخین هم بنای آن را بنام خور نوش حاکم عصرمنوچهر نسبت میدهند . و مسلم است که کهندژ، قبل از شهر قدیم هرات بنا شده است . کهندژ، قرنها در پهلوی شهر هرات، با ترقی یا انحطاط، مواجه بوده و روایت است که در صدر اسلام، یعنی در حدود قرن اول هجری، شهر کهندژ هزار و پنجصد سرای ( منزل نشیمن ) ، هشت مسجد جامع ، نهصد مسجد و دوکان ، چهل حوض و هژده حمام داشته و در عین حال پرورشگاه و اقامت گاه بسی از عالمان و عارفان بوده است. که از جمله میتوان از پیر هرات، حضرت خواجه عبدالله انصاری رح ( ۳۹۶-۴۸۱ )که در کهندز تولد و تربیت یافته است ،نام گرفت. در قرن ششم در فتنه ملا حده ، تخریباتی درین شهر رخ داده و در هجوم وحشیانه قوای چنگیزی ( ۶۱۷ ) بکلی محو و منهدم شده است . کهندژ در قرون اخیر تدریجا" هموار شده و اراضی آن تحت زرع در آمده است. اما بعضی حصص مرتفع ، باز هم بصورت تپه های بلند باقی مانده که به مصرخ و تل قطبیان شهرت یافته بود. ولی درین دهه های اخیر، از آن تپه ها هم اثری نیست و در عوض، خانه ها و آبادی های زیادی در اطراف آن، به مشاهده میرسد .

*

*

Top