قرار داد استخراج نمک ولسوالی غوریان هرات با یک شرکت خصوصی امضا شد

قرار داد استخراج نمک از معدن ولسوالی غوریان ولایت هرات از سوی وزارت معادن و پطرولیم به یک شرکت خصوصی واگذار شد.

مسوولان وزارت معادن و پطرولیم می‌گویند قرار است پس از این شرکت پیمان‌کار در معدن نمک ولسوالی غوریان سالانه تا 25 هزار تُن نمک را استخراج کند.

نرگس نهان سرپرست وزارت معادن و پطرولیم گفت با فعال شدن این معدن سالانه حکومت افغانستان 26 میلیون افغانی از این بخش در آمد خواهد داشت.

او گفت شرکت پیمان‌‌کار از استخراج هرتُن نمک، یک‌هزار و شصت و پنچ افغانی به حکومت خواهد پرداخت که سالانه به 26 میلیون افغانی خواهد رسید.

قابل ذکر است که شرکت پیمان‌کار در معدن نمک ولسوالی غوریان هرات  تا چهارصد هزار دالر سرمایه‌گذاری می‌کند.

معدن نمک ولسوالی غوریان ولایت هرات، هفتاد و چهار هکتار درازا دارد و این معدن ده سال پیش نیز به یک شرکت دیگر واگذار شده بود.

*

*

Top