نگرانی از تخریب فضای سبز هرات

مسئوولان اداره محیط زیست هرات می گویند: پارک های تفریحی داخل شهر به قلیان خانه و شهر بازی مبدل شده اند و شاروالی این ولایت با سپردن پارک های تفریحی باعث تخریب محیط زیست شده و در این پارک ها ساخت و سازهای خود سر صورت گرفته است. از سوی دیگر مسئوولان در اداره شاروالی هرات می گویند: پارک های تفریحی به منظور حفاظت و انکشاف بیشتر بر اساس یک مکانیزم به بخش خصوصی واگذار شده است.

رئیس اداره محیط زیست هرات با نگرانی از تخریب فضای سبز این ولایت، می گوید: در پارک های تفریحی این ولایت ساخت وسازهای خودسر جریان دارد و این باعث تخریب فضای سبز در این پارک ها شده است.

به گفته ای این مسئوولان، شاروالی این ولایت با سپردن پارک های تفریحی باعث تخریب محیط زیست شده و در این پارک ها ساخت و سازهای خود سر صورت گرفته است.

رئیس اداره محیط زیست هرات می گوید: در قسمت فضای سبز و ساخت و سازها در پارک های تفریحی هیچ هماهنگی با این اداره نشده است.

از سوی دیگر مسئوولان در اداره شاروالی هرات می گویند: پارک های تفریحی به منظور حفاظت و انکشاف بیشتر بر اساس یک مکانیزم به بخش خصوصی واگذار شده است.

احمد وحید زیارتجاهی آمر مالی و اداری شاروالی هرات، بااینکه بارها در بخش انکشاف محیط سبز با اداره حفاظت از محیط زیست این ولایت هماهنگی صورت گرفته، اما این اداره هیچ ظرفیتی مبنی بر حفاظت از محیط سبز و همکاری با نهادهای دیگر ذیدخل ندارد.

این مسئوول اداره شاروالی هرات تاکید می ورزد که در بخش حفاظت و توسعه محیط سبز، این اداره تلاش های زیادی کرده است.

از سوی دیگر مسئوولان محلی در هرات می گویند: نگرانی ها از بهر تخریب محیط سبز وجود دارد و برای حفاظت از فضای سبز از آدرس دولت جدی توجه می شود.

مسئوولان اداره محیط زیست هرات می گویند: نهادهای که در راستای انکشاف فضای سبز این ولایت وظیفه دارند، کم کاری می کنند.

با همه ای این ها، چالش های محیط زیستی در شهر هرات نگران کننده خوانده می شود.

برخی آگاهان هشدار می دهند که اگر جلو این چالش ها گرفته نشود، در آینده نه چندان دور، زندگی کردن در شهر هرات دشوار خواهد شد.

هزاران سال قبل در شمال ولایت هرات شهری بنام کهندژ ( قهندز ) وجود داشت که به قول سیفی، این شهر را بخت النصر، پنجصد سال قبل از شهر قدیم هرات و بعد از قلعه اختیار الدین، آباد کرده است. بعضی مورخین هم بنای آن را بنام خور نوش حاکم عصرمنوچهر نسبت میدهند . و مسلم است که کهندژ، قبل از شهر قدیم هرات بنا شده است . کهندژ، قرنها در پهلوی شهر هرات، با ترقی یا انحطاط، مواجه بوده و روایت است که در صدر اسلام، یعنی در حدود قرن اول هجری، شهر کهندژ هزار و پنجصد سرای ( منزل نشیمن ) ، هشت مسجد جامع ، نهصد مسجد و دوکان ، چهل حوض و هژده حمام داشته و در عین حال پرورشگاه و اقامت گاه بسی از عالمان و عارفان بوده است. که از جمله میتوان از پیر هرات، حضرت خواجه عبدالله انصاری رح ( ۳۹۶-۴۸۱ )که در کهندز تولد و تربیت یافته است ،نام گرفت. در قرن ششم در فتنه ملا حده ، تخریباتی درین شهر رخ داده و در هجوم وحشیانه قوای چنگیزی ( ۶۱۷ ) بکلی محو و منهدم شده است . کهندژ در قرون اخیر تدریجا" هموار شده و اراضی آن تحت زرع در آمده است. اما بعضی حصص مرتفع ، باز هم بصورت تپه های بلند باقی مانده که به مصرخ و تل قطبیان شهرت یافته بود. ولی درین دهه های اخیر، از آن تپه ها هم اثری نیست و در عوض، خانه ها و آبادی های زیادی در اطراف آن، به مشاهده میرسد .

*

*

Top