هرات‌آمبولانس در سه روز گذشته بیشتر از یک هزار بیمار را به مراکز صحی انتقال داد

هرات‌آمبولانس در سه روز گذشته به‌خاطر مسدود بودن راه‌ها مواصلاتی به مراکز صحی، بیشتر از یک‌هزار بیمار را از نقاط مختلف ولایت هرات به شفاخانه‌ها انتقال داده است.

عبدالحکیم تمنا رییس اداره صحت‌عامه ولایت هرات می‌گوید در سه روزگذشته به‌دلیل مسدود بودن جاده‌های اصلی شهر، هرات‌آمبولانس 1046 بیمار را از نقاط مختلف شهر به مراکز صحی انتقال داده است.

آقای تمنا گفت روز چهار شنبه، 176 بیمار، پنج‌شنبه 351 بیمار و روز جمعه 519 بیمار به شفاخانه‌ای مرکزی، شفاخانه‌ای نسایی ولادی و شفاخانه‌ای گذره منتقل شدند.

رییس صحت‌عامه هرات در ادامه افزود با آنکه تجربه‌ای اول‌‌شان بود اما هرات‌آمبولانس و تیم داکتران در مراکز صحی توانستند تا به‌زودترین فرصت بیماران را مداوا کنند.

در همین‌حال شماری از بیماران که در روزهای گذشته به مراکز صحی منقتل شده اند از عملکرد هرات‌آمبولانس ابراز خرسندی کرده و می‌گویند که پس از اولین تماس، آمبولانس به‌زودترین فرصت به محل می‌رسید.

به‌خاطر گشایش پروژه‌ای تاپی و حضور سران چهار کشور عضو تاپی، جاده‌های اصلی هرات برای سه روز بر روی ترافیک مسدود بود.

*

*

Top