هشت مرکز درمانی را طالبان ‌مسلح در بادغیس مسدود کردند

طالبان‌مسلح دروازه‌ هشت مرکز درمانی را در چهار ولسوالی ولایت بادغیس را به‌دلیل نپذیرفتن افرادشان در این مراکز درمانی، مسدود کرده اند.

عبداللطیف روستایی سرپرست اداره صحت عامه ولایت بادغیس به خبرگزاری کهندژ گفت پیش از این طالبان‌مسلح از اداره‌اش خواسته بودند که افرادشان را به صفت جراح در این مراکز درمانی استخدام کنند.

او گفت پس از نپذیرفتن افراد طالبان‌مسلح از سوی اداره‌اش، آنان دروازه‌های هشت مرکز درمانی در ولسوالی‌های قادس، بالامرغاب، مقر و آب‌کمری این ولایت را مسدود کردند.

آقای روستایی افزود با مسدود شدن این مراکز، چالش‌های جدی در برابر مردم به وجود آمده است.

گفته می‌شود در پی مسدود شدن این هشت مرکز درمانی در بادغیس، نزدیک به صدهزار باشنده این ولایت از دریافت خدمات صحی محروم شده اند.

در همین‌حال مقام‌های محلی در ولایت بادغیس می‌گویند این مراکز بیشتر در ساحات تحت نفوذ طالبان‌مسلح می‌باشد و تلاش‌ها به‌خاطر بازگشایی این مراکز درمانی جریان دارد.

گروه طالبان‌مسلح تا اکنون در پیوند به این قضیه اظهار نظرِ نکرده اند.

قابل ذکر است که در ولایت بادغیس به‌شمول شفاخانه‌ای ولایتی این ولایت، 47 مرکز درمانی وجود دارد.

*

*

Top