پس از هرات اکنون فراه، اعلان حمایت از پروژه‌ای تاپی

شماری از باشندگان ولایت فراه، در یک گردهمایی حمایت و پشتیبانی خویش را از پروژه‌ای تاپی بیان کرده و می‌گویند عبور خط لوله‌ای گاز از این ولایت، بر بهبود وضعیت زندگی مردم تاثیر مثبت خواهد گذاشت.

خط لوله‌ای گاز تاپی از ولایت‌های هرات – فراه – هلمند و قندهار افغانستان گذشته و به پاکستان و بعداً به کشور هندوستان می‌رود.

باشندگان ولایت فراه عبور خط لوله‌ای گاز تاپی از ولایت‌شان را با فال نیک گرفته و می‌گویند که این پروژه‌ای اقتصادی می‌تواند روی زندگی عادی مردم تاثیرات مثبتِ داشته باشد.

آنان تاکید دارند که با عبور لوله‌ای گاز تاپی از فراه، امنیت در این ولایت نیز بهبود خواهد یافت و در کنار آن فرصت‌های کاری بیشترِ برای باشندگان این ولایت ایجاد خواهد شد.

در همین‌حال عبدالبصیر سالنگی والی فراه از مردم خواست تا از این پروژه به صورت قاطعانه حمایت کنند و در کنار نیروهای امنیتی هم‌کار تامین امنیت این پروژه باشند.

او گفت موفقیت این پروژه در این است که مخالفان‌مسلح نیز از تاپی حمایت کرده و روزنه‌ای امید به صلح را نیز باز کرده است.

والی فراه ادامه داد که این پروژه فرصت‌های کاری زیادی را برای جوانان مهیا خواهد کرد.

خط لوله‌ای گاز تاپی از کشور ترکمنستان شروع، با عبور از افغانستان و پاکستان به کشور هند می‌رود که در این مسیر مفاد زیاد اقتصادی به کشورهای عضو می‌رساند.

*

*

Top